YAYGIN KULLANILAN HTML TAG’LERI

Genellikle her html dökümanında kullandığımız tag’ ler
< html >< /html >,< head >< /head > ve < body >< /body > tagleridir.

< title >< /title >:İlk öğrenilmesi gereken taglerden biridir.Head tag bloğu arasında kullanılır.
Sayfa gösterilirken browser’ da pencerenin başlığı olarak görünür.

< p >< /p >:Paragraf oluşturulurken kullanılır.
En çok kullanılan paremetreleri < p align=left | center | right paremetreleridir. Bu paremetreler paragraf hizalamasında kullanılır. < /br >:Satır sonlarında bir satır aşağı inebilmek için kullanılır.
< HR >: Yatay çizgi oluşturmamıza yardımcı olur. Parametre olarak
WIDTH ile yüzde olarak genişliğini verebilirsiniz. SIZE’ın varsayılan değeri 2’dir. NOSHADE ileyse, 3 boyut etkisini istemediğinizi gösterebilirsiniz.

< B >< /B >: İçerisinde kalan metinlerin kalın yazı olmasında yardımcı olur. Yeni html standartlarında < STRONG >< /STRONG > ‘ da aynı görevi yapar.

< I >< /I >: İçerisinde kalan metinlerin italik yazı olmasında yardımcı olur. < STRONG >< /STRONG > gibi, < I >< /I > yerine < EM >< /EM > (emphasis) kullanılması önerilmektedir.

< H1 >< /H1 >…< H6 >< /H6 >: Başlık tag’ leri. Dökümanı çeşitli bölümlere ayırmak ve bunları belirtmek için kullanabilirsiniz.

< OL >< /OL > ve < LI >: Numaralandırılmış liste (ordered list) tag’leri. < OL > ve < /OL > listeyi açma ve kapama için, < LI > ise yeni bir eleman tanımlamak için kullanılır. Numaralar otomatik olarak verilir.

< UL >< /UL > ve < LI >: Numaralandırılmamış liste (unordered list) tag’leri. < UL> ve < /UL > listeyi açma ve kapama için, < LI > ise yeni bir eleman tanımlamak için kullanılır. Numara yerine bullet(işaretleme) konur.

< FONT >< /FONT >: İçerisinde kalan metinlerin karakter tipini, puntosunu, rengini vermek için kullanılır. Çok kullanılan tag’lerden biridir. Parametre olarak (Arial, Helvetica vs gibi), SIZE=x|+/- x (SIZE=”3″, SIZE=”-1″ vs gibi), COLOR=#RRGGBB|Renk_İsmi (COLOR=”#808080″ vs gibi) alabilir.

< BASEFONT >: Dökümanın genel yazı tipini belirtmek için kullanılır. Parametreleri tagıyla aynıdır.

< A >< /A >: Anchor tag’i. İçerisinde kalan metinlerin bir başka yere, Internet üzerinde herhangi bir dökümana, resme ya da herhangi bir servise,url adresine ulaşılabilmesini sağlar. En fazla kullanılan parametre olarak HREF=Kaynak_İsmi alır. Kaynak kısmında kullanılabilecek isimlere örnek olarak:

* HREF=icerik.html
* HREF=mailto:sadik@zirvedekibeyinler.net (tıklanıldığı anda Outlook expressin yeni mail formu açılmış olur.)
* HREF=”javascript:alert(‘Uyarı Mesajı’)” (bir JavaScript kodu çalıştırır, ve ekrana üstünde Uyarı Mesajı yazan ve OK tuşu olan bir diyalog kutusu çıkartır.)

Ayrıca bir diğer parametresi NAME=Anchor_İsmi’dir.
Bu şekilde bir anchor tanımladığınız zaman sayfa içinde istediğiniz bir yerden tam bu noktaya ilerlemeniz mümkündür. Örneğin sayfa en tepesine < A NAME=ustecik >< A > dediğiniz zaman sayfanın en altına koyduğunuz bir < A HREF=#ustecik >Yukarı çıkmak için tıklayın..< /A > link’iyle dökümanın en üstüne geri dönülebilmesini sağlarsınız. # işareti önemlidir ve link’in hedefinin bir anchor olduğunu gösterir. Ayrıca NAME hem de HREF parametrelerini verebilirsiniz. Böylece aynı anda hem dışarıya link vermiş, hem de dışarıdan link verilebilecek bir blok tanımlamış olursunuz. Örneğin, < A NAME=#giris HREF=icerik.html >.

< IMG >: Sayfa içerisine bir resim yerleştirmek için kullanılır. Sık kullanılan parametreleri ise SRC=resmin nerde olduğu, WIDTH=Genişlik, HEIGHT=Yükseklik, ALT=resim üzerine geldiğinde görünen text yazı. BORDER=Resim çerçeve kalınlığı, HSPACE=x, VSPACE=x (Yatay ve dikey resim boşlukları) gelebilir.Çok sık kullanılan < A HREF=.... >< /A > bloğu içine yerleştirilir ve görsel bir link yaratılmış olur.

< SUP >< /SUP > ve < SUB >< /SUB >:Sırasıyla superscript ve subscript yazı için kullanılır. Superscript yaptığınız yazı yukarıda, suscript yaptığınız yazı aşağıda görüntülenir. Örneğin x2 (superscripted) ve M1,2 (subscripted).

< BLOCKQUOTE >< /BLOCKQUOTE >: Alıntı yapmak için kullanılır. Genelde ise bir bloğu toptan içeri indent etmek için kullanılır. Bu sayfadaki kod örnekleri bu tag’le içeri doğru alınmıştır. Indent etmek için kullanılması yüzünden, alıntı yaptığınızda tırnak (“) işareti koymanız tavsiye edilmez.

< TT >< /TT >: Teletype (monospaced, sabit genişlikte) karakter kullanmak için kullanılır. Courier tipik bir teletype karakter tipidir. Bu sayfalardaki bütün kod örnekleri de Teletype stilindedir.

< PRE >< /PRE >: Önceden düzenlenmiş (preformatted) metin blokları için kullanılır. Normalde, HTML birden çok whitespace’i tek bir boşluk karakteriyle değiştirdiği için, görüntülenmesi başka türlü mümkün olmayan metin blokları bu tag yardımıyla görüntülenebilir.

< object >< /object >: Bir HTML belgesine bir nesneyi (flash, ortam oyuncuları, resim eşlemleri, uygulamacıklar, ActiveX bileşenlerindiği gibi öyle) eklemekte yardımcı olur. Örneğin bir flash nesnesini eklerken aşağıdaki işlemi uygularız.

< object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" id="reklam" width="152">
<br /> noembed><br /> embed><br /> < /object ><br /> Ve böylece swf uzantılı reklam flash dosyamız görüntülenmiş olur.</p> <p>DIV Tag ’l erinin kullanımı:</p> <p>İçerisine yerleştirilen metin veya dökümanları Blok haline getirir. Ve onun içerisinde çalışmasını sağlar. İç method olarak kullanılır.Div taginin de her tag de olduğu gibi kendine özgü paremetreleri vardır. Bunu küçük bir örnekle görelim.</p> <p>ZİRVEDEKİ BEYİNLER</p> <p>< div style=" float: right; width: 240px; height: 150px; background-color: pink; " ><br /> ZİRVEDEKİ BEYİNLER<br /> < /div ></p> <p>Şimdide burada bulunan kod bloğunu inceliyelim.float:right paremetresi div içerisinde kalan bloğun tamamanın browser sayfasının sağ tarafında görüntülenmesini sağlar.Width:240px;bloğun genişliğini, height:150px; bloğun yüksekliğinden background-color:pink; bloğun arkaplan renginin pembe olduğundan bahsedecektir.İleriki makalalerimizde divlerle neler yapılabileceğini çeşitli örneklerlerde göstermeye çalışcaz.</p> <p> < meta>: Meta Tagları, arama motorları tarafından sitenizin indekslenmesi sırasında tanımlanması ve kategorize edilmesi açısından önemlidir.Bir sonraki makalemizde meta tagleri hakkında geniş bilgi bulablirsiniz.</p> </div><!-- .post-content --> <div class="row post-meta post-meta-footer align-items-top"> <div class="col"><svg class="icon icon-category" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-category"></use> </svg><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/zirvedeki-beyinler/" rel="category tag">Zirvedeki Beyinler</a></div><!-- .col --> <div class="col-md-6 ml-auto"> <div class="share-this"> <a rel="nofollow" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Twitter ile paylaş" target="_blank" href="http://twitter.com/intent/tweet?status=Yaygın Kullanılan HTML Tag'leri+&raquo;+https://zirvedekibeyinler.net/yaygin-kullanilan-html-tagleri/"> <svg class="icon icon-twitter" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-twitter"></use> </svg> </a> <a rel="nofollow" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Facebook ile paylaş" target="_blank" href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://zirvedekibeyinler.net/yaygin-kullanilan-html-tagleri/&amp;t=Yaygın Kullanılan HTML Tag'leri"> <svg class="icon icon-facebook" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-facebook"></use> </svg> </a> <a rel="nofollow" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Share on Google Plus" target="_blank" href="https://plus.google.com/share?url=https://zirvedekibeyinler.net/yaygin-kullanilan-html-tagleri/"> <svg class="icon icon-google-plus" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-google-plus"></use> </svg> </a> <a rel="nofollow" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Share on Pinterest" target="_blank" href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://zirvedekibeyinler.net/yaygin-kullanilan-html-tagleri/&media=https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/no-thumbnail-post.jpg&description=Yaygın Kullanılan HTML Tag'leri"> <svg class="icon icon-pinterest" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-pinterest"></use> </svg> </a> <a rel="nofollow" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Share by Email" target="_blank" href="http://www.addtoany.com/email?linkurl=https://zirvedekibeyinler.net/yaygin-kullanilan-html-tagleri/&linkname=Yaygın Kullanılan HTML Tag'leri"> <svg class="icon icon-email" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-email"></use> </svg> </a> <a rel="nofollow" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Daha Fazla Seçenek" target="_blank" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=https://zirvedekibeyinler.net/yaygin-kullanilan-html-tagleri/&linkname=Yaygın Kullanılan HTML Tag'leri"> <svg class="icon icon-more" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-more"></use> </svg> </a> </div><!-- .share-this --> </div><!-- .col --> </div><!-- .row .post-meta .post-meta-footer .align-items-top --> </article><!-- .post --> <nav aria-label="Navigation" class="row infinite navigation"> <div class="col-sm-6 nav-next"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/meta-tag-leri-kullanimi/" rel="next">Meta tag&#8217; leri kullanımı</a></div> <div class="col-sm-6 nav-previous"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/" rel="prev">HTML NEDİR?</a></div> </nav><!-- .row .navigation --> <div id="comments"> <div class="row align-items-center mb-4"> <div class="col-auto"> <h5 class="no-comment mb-0">Yorum Yapılmamış</h5> </div><!-- .col-auto --> <div class="col-auto pl-sm-0"><a title="Follow replies" class="comment-feed" data-toggle="tooltip" data-placement="top" href="https://zirvedekibeyinler.net/yaygin-kullanilan-html-tagleri/feed/"><svg class="icon icon-rss" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-rss"></use> </svg></a></div> </div><!-- .row .align-items-center .mb-4 --> </div><!-- #comments --> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Bir cevap yazın <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/yaygin-kullanilan-html-tagleri/#respond" style="display:none;"><svg class="icon icon-close" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-close"></use> </svg>Cancel reply</a></small></h3><p class="must-log-in">Yorum yapabilmek için <a href="https://zirvedekibeyinler.net/ZBgir/?redirect_to=https%3A%2F%2Fzirvedekibeyinler.net%2Fyaygin-kullanilan-html-tagleri%2F">giriş yapmalısınız</a>.</p> </div><!-- #respond --> </div><!-- #primary --> <aside id="secondary" class="aside col-sm-12 col-md-4"> <div id="search-2" class="widget widget_search"><div class="widget-content"> <form action="https://zirvedekibeyinler.net" method="get" class="search-form"> <label> <input type="text" tabindex="3" name="s" class="form-control" placeholder="Arama Kelimesi Girin"/> <svg class="icon icon-search" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-search"></use> </svg> <button class="search-button" tabindex="4" type="submit"></button> </label> </form> </div></div><div id="categories-2" class="widget widget_categories"><div class="widget-content"><div class="widget-before-title"><div class="widget-title-background"></div><h3 class="widget-title">Kategoriler</h3></div> <ul> <li class="cat-item cat-item-36"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/asp-net-mvc-egitimi/">ASP .NET MVC Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-24"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/csharp/">C#</a> </li> <li class="cat-item cat-item-37"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/c-egitimi/">C# Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-26"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/kurslar/egitimler/">EĞİTİMLER</a> </li> <li class="cat-item cat-item-29"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/enterprise-library-entity-framework-egitimi/">Enterprise Library – Entity Framework Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-38"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/hyper-v-egitimi/">Hyper- V Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-31"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/iis-egitimi/">IIS Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-308"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/kitaplar/" title="Zirvedeki Beyinler Serisinden yayınladığımız Kitapların Listesi">KİTAPLAR</a> </li> <li class="cat-item cat-item-42"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/komple-yazilim-paketi/">Komple Yazılım Paketi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-30"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/kurslar/">KURSLAR</a> </li> <li class="cat-item cat-item-41"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/microsoft-office-2013-egitimi/">Microsoft Office 2013 Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-43"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/network-egitimi/">Network Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-28"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/pmi-egitimi/">PMI Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-32"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/sharepoint-egitimi/">SHAREPOINT Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-34"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/sql-server-egitimi/sql-server-2014/">SQL Server 2014</a> </li> <li class="cat-item cat-item-33"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/sql-server-egitimi/">SQL Server Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-40"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/system-center-configuration-manageregitimi/">System Center Configuration ManagerEğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-307"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/videolar/" title="Hocalarımızın çektiği çeşitli konularla ilgili video derslerden oluşan içerikler...">VİDEOLAR</a> </li> <li class="cat-item cat-item-39"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/vmware-egitimi/">Vmware Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-35"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/wcf-egitimi/">WCF Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-25"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/yazilim-egitimi/">YAZILIM EĞİTİMİ</a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/zirvedeki-beyinler/">Zirvedeki Beyinler</a> </li> </ul> </div></div> <div id="authors-2" class="widget widget_authors"><div class="widget-content"> <div class="widget-before-title"><div class="widget-title-background"></div><h3 class="widget-title">Yazarlar</h3></div> <ul><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/ahmet/" title="Ahmet Sait DURAN tarafından yazılan yazılar">Ahmet Sait DURAN</a> (25)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/engin/" title="Engin DEMİROĞ tarafından yazılan yazılar">Engin DEMİROĞ</a> (103)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/korhan/" title="Korhan GERİŞ tarafından yazılan yazılar">Korhan GERİŞ</a> (5)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/nihat/" title="Nihat DEMİRLİ tarafından yazılan yazılar">Nihat DEMİRLİ</a> (17)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/omer/" title="Ömer ÜRÜN tarafından yazılan yazılar">Ömer ÜRÜN</a> (18)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/sadik/" title="Sadık DEVECİ tarafından yazılan yazılar">Sadık DEVECİ</a> (8)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/salih/" title="Salih DEMİROĞ tarafından yazılan yazılar">Salih DEMİROĞ</a> (47)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/seyit/" title="Seyit ERİKLİ tarafından yazılan yazılar">Seyit ERİKLİ</a> (2)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/sinan/" title="Sinan UÇAR tarafından yazılan yazılar">Sinan UÇAR</a> (19)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/tolga/" title="Tolga AYAŞ tarafından yazılan yazılar">Tolga AYAŞ</a> (29)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/veysel/" title="Veysel Uğur KIZMAZ tarafından yazılan yazılar">Veysel Uğur KIZMAZ</a> (46)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/zirvedekibeyinler/" title="zirvedeki BEYİNLER tarafından yazılan yazılar">zirvedeki BEYİNLER</a> (55)</li> </ul> </div></div> <div id="tag_cloud-3" class="widget widget_tag_cloud"><div class="widget-content"><div class="widget-before-title"><div class="widget-title-background"></div><h3 class="widget-title">Etiketler</h3></div><div class="tagcloud"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/active-directory-kurulumu/" class="tag-cloud-link tag-link-101 tag-link-position-1" style="font-size: 8pt;" aria-label="Active Directory Kurulumu (1 öge)">Active Directory Kurulumu</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/active-directory-yapilandirmasi/" class="tag-cloud-link tag-link-102 tag-link-position-2" style="font-size: 8pt;" aria-label="Active Directory Yapılandırması (1 öge)">Active Directory Yapılandırması</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/active-directory-yonetimi/" class="tag-cloud-link tag-link-103 tag-link-position-3" style="font-size: 8pt;" aria-label="Active Directory Yönetimi (1 öge)">Active Directory Yönetimi</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/administering-windows-server-2012/" class="tag-cloud-link tag-link-104 tag-link-position-4" style="font-size: 8pt;" aria-label="Administering Windows Server 2012 (1 öge)">Administering Windows Server 2012</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/asp-net-mvc-egitimi/" class="tag-cloud-link tag-link-78 tag-link-position-5" style="font-size: 16.75pt;" aria-label="ASP .NET MVC Eğitimi (3 öge)">ASP .NET MVC Eğitimi</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/csharp/" class="tag-cloud-link tag-link-3 tag-link-position-6" style="font-size: 16.75pt;" aria-label="C# (3 öge)">C#</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/c-6-0/" class="tag-cloud-link tag-link-85 tag-link-position-7" style="font-size: 16.75pt;" aria-label="C# 6.0 (3 öge)">C# 6.0</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/c-egitimi/" class="tag-cloud-link tag-link-79 tag-link-position-8" style="font-size: 16.75pt;" aria-label="C# Eğitimi (3 öge)">C# Eğitimi</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/com-port-uygulamalari/" class="tag-cloud-link tag-link-89 tag-link-position-9" style="font-size: 13.25pt;" aria-label="Com Port Uygulamaları (2 öge)">Com Port Uygulamaları</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/configuring-advanced-windows-server-2012-services/" class="tag-cloud-link tag-link-105 tag-link-position-10" style="font-size: 8pt;" aria-label="Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (1 öge)">Configuring Advanced Windows Server 2012 Services</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/enterprise-library-entity-framework-egitimi/" class="tag-cloud-link tag-link-80 tag-link-position-11" style="font-size: 19.666666666667pt;" aria-label="Enterprise Library – Entity Framework Eğitimi (4 öge)">Enterprise Library – Entity Framework Eğitimi</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/exchange-server-2010/" class="tag-cloud-link tag-link-106 tag-link-position-12" style="font-size: 8pt;" aria-label="Exchange Server 2010 (1 öge)">Exchange Server 2010</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/egitimler/" class="tag-cloud-link tag-link-27 tag-link-position-13" style="font-size: 22pt;" aria-label="EĞİTİMLER (5 öge)">EĞİTİMLER</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/forefront-tmg-2010-yapilandirma-ve-yonetimi/" class="tag-cloud-link tag-link-107 tag-link-position-14" style="font-size: 8pt;" aria-label="Forefront TMG 2010 Yapılandırma ve Yönetimi (1 öge)">Forefront TMG 2010 Yapılandırma ve Yönetimi</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/hata-yakalama/" class="tag-cloud-link tag-link-135 tag-link-position-15" style="font-size: 13.25pt;" aria-label="Hata Yakalama (2 öge)">Hata Yakalama</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/installingandconfiguring/" class="tag-cloud-link tag-link-100 tag-link-position-16" style="font-size: 8pt;" aria-label="InstallingAndConfiguring (1 öge)">InstallingAndConfiguring</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/komple-yazilim-paketi/" class="tag-cloud-link tag-link-81 tag-link-position-17" style="font-size: 13.25pt;" aria-label="Komple Yazılım Paketi (2 öge)">Komple Yazılım Paketi</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/kurslar/" class="tag-cloud-link tag-link-77 tag-link-position-18" style="font-size: 22pt;" aria-label="KURSLAR (5 öge)">KURSLAR</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/microsoft-access-2013/" class="tag-cloud-link tag-link-94 tag-link-position-19" style="font-size: 8pt;" aria-label="Microsoft Access 2013 (1 öge)">Microsoft Access 2013</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/microsoft-excel-2013/" class="tag-cloud-link tag-link-93 tag-link-position-20" style="font-size: 8pt;" aria-label="Microsoft Excel 2013 (1 öge)">Microsoft Excel 2013</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/microsoft-office-2013-egitimi/" class="tag-cloud-link tag-link-91 tag-link-position-21" style="font-size: 8pt;" aria-label="Microsoft Office 2013 Eğitimi (1 öge)">Microsoft Office 2013 Eğitimi</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/microsoft-outlook-2013/" class="tag-cloud-link tag-link-96 tag-link-position-22" style="font-size: 8pt;" aria-label="Microsoft Outlook 2013 (1 öge)">Microsoft Outlook 2013</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/microsoft-powerpoint-2013/" class="tag-cloud-link tag-link-95 tag-link-position-23" style="font-size: 8pt;" aria-label="Microsoft PowerPoint 2013 (1 öge)">Microsoft PowerPoint 2013</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/microsoft-word-2013/" class="tag-cloud-link tag-link-92 tag-link-position-24" style="font-size: 8pt;" aria-label="Microsoft Word 2013 (1 öge)">Microsoft Word 2013</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/sorun-giderme/" class="tag-cloud-link tag-link-202 tag-link-position-25" style="font-size: 13.25pt;" aria-label="Sorun Giderme (2 öge)">Sorun Giderme</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/spatial-data/" class="tag-cloud-link tag-link-88 tag-link-position-26" style="font-size: 13.25pt;" aria-label="Spatial Data (2 öge)">Spatial Data</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/sql-server-2014/" class="tag-cloud-link tag-link-84 tag-link-position-27" style="font-size: 8pt;" aria-label="SQL Server 2014 (1 öge)">SQL Server 2014</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/sql-server-genel-bakis/" class="tag-cloud-link tag-link-109 tag-link-position-28" style="font-size: 8pt;" aria-label="SQL Server Genel Bakış (1 öge)">SQL Server Genel Bakış</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/t-sql/" class="tag-cloud-link tag-link-16 tag-link-position-29" style="font-size: 8pt;" aria-label="T-SQL (1 öge)">T-SQL</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/temel-sorgulama-islemleri/" class="tag-cloud-link tag-link-110 tag-link-position-30" style="font-size: 8pt;" aria-label="Temel Sorgulama İşlemleri (1 öge)">Temel Sorgulama İşlemleri</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/veritabani-olusturma-kurallari/" class="tag-cloud-link tag-link-114 tag-link-position-31" style="font-size: 8pt;" aria-label="Veritabanı Oluşturma Kuralları (1 öge)">Veritabanı Oluşturma Kuralları</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/veritabani-yapisi/" class="tag-cloud-link tag-link-113 tag-link-position-32" style="font-size: 8pt;" aria-label="Veritabanı Yapısı (1 öge)">Veritabanı Yapısı</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/veritabani-uzerinde-ileri-seviye-sorgulama-islemleri/" class="tag-cloud-link tag-link-115 tag-link-position-33" style="font-size: 8pt;" aria-label="Veritabanı Üzerinde İleri Seviye Sorgulama İşlemleri (1 öge)">Veritabanı Üzerinde İleri Seviye Sorgulama İşlemleri</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/veri-tipleri-ile-calismak/" class="tag-cloud-link tag-link-111 tag-link-position-34" style="font-size: 8pt;" aria-label="Veri tipleri ile çalışmak (1 öge)">Veri tipleri ile çalışmak</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/vmware/" class="tag-cloud-link tag-link-108 tag-link-position-35" style="font-size: 8pt;" aria-label="Vmware (1 öge)">Vmware</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/wcf-egitimi/" class="tag-cloud-link tag-link-82 tag-link-position-36" style="font-size: 16.75pt;" aria-label="WCF Eğitimi (3 öge)">WCF Eğitimi</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/wcf-service/" class="tag-cloud-link tag-link-86 tag-link-position-37" style="font-size: 16.75pt;" aria-label="WCF Service (3 öge)">WCF Service</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/windows-10-mobile/" class="tag-cloud-link tag-link-90 tag-link-position-38" style="font-size: 16.75pt;" aria-label="Windows 10 Mobile (3 öge)">Windows 10 Mobile</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/windows-server/" class="tag-cloud-link tag-link-99 tag-link-position-39" style="font-size: 8pt;" aria-label="Windows Server (1 öge)">Windows Server</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/windows-server-2012/" class="tag-cloud-link tag-link-98 tag-link-position-40" style="font-size: 8pt;" aria-label="Windows Server 2012 (1 öge)">Windows Server 2012</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/wpf-service/" class="tag-cloud-link tag-link-87 tag-link-position-41" style="font-size: 16.75pt;" aria-label="WPF Service (3 öge)">WPF Service</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/yazilim-egitimi/" class="tag-cloud-link tag-link-83 tag-link-position-42" style="font-size: 19.666666666667pt;" aria-label="YAZILIM EĞİTİMİ (4 öge)">YAZILIM EĞİTİMİ</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/yedekleme/" class="tag-cloud-link tag-link-140 tag-link-position-43" style="font-size: 13.25pt;" aria-label="Yedekleme (2 öge)">Yedekleme</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/iliskisel-veritabani-yonetim-sistemine-giris/" class="tag-cloud-link tag-link-112 tag-link-position-44" style="font-size: 8pt;" aria-label="İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi’ne Giriş (1 öge)">İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi’ne Giriş</a> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/tag/internet-explorer-2015/" class="tag-cloud-link tag-link-97 tag-link-position-45" style="font-size: 8pt;" aria-label="İnternet Explorer 2015 (1 öge)">İnternet Explorer 2015</a></div> </div></div> </aside><!-- #secondary --></div><!-- .row --></div><!-- .container --></div><!-- .content --><footer class="footer" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/WPFooter" role="contentinfo"><div class="container"><div class="row"><div class="col custom-footer"><address> <i class="fa fa-home fa-2x"></i> Mustafa Kemal mah. 2133.sokak No:4 Daire:16 Pk:06530&nbsp; Çankaya/Ankara, Türkiye</address> <p> <i class="fa fa-phone fa-2x"></i> +90 (312) 232 4601 – 232 4602 <i class="fa fa-fax fa-2x"></i> +90 (312) 232 4603<br> <i class="fa fa-envelope fa-2x"></i> info@zirvedekibeyinler.net <br> <i class="fa fa-street-view fa-2x"></i> <a href="https://maps.google.com/maps?q=39.91195297241211%2C32.768524169921875&amp;z=17&amp;hl=tr" target="_blank" rel="noopener" title="Konum Bilgisi">https://maps.google.com/maps?q=39.91195297241211%2C32.768524169921875&amp;z=17&amp;hl=tr</a><br> </p></div></div></div><!-- .container --></footer><!-- .footer --><a href="#" id="backtotop" class="btn" role="button">&nbsp;</a></div><!-- #wrapper --><script async>(function(s,u,m,o,j,v){j=u.createElement(m);v=u.getElementsByTagName(m)[0];j.async=1;j.src=o;j.dataset.sumoSiteId='b9ed224fb680dcde0545fe5ead1d6bbd46ced02a6c37f4b7860d180680b14936';j.dataset.sumoPlatform='wordpress';v.parentNode.insertBefore(j,v)})(window,document,'script','//load.sumo.com/');</script> <script type="application/javascript"> var ajaxurl = "https://zirvedekibeyinler.net/wp-admin/admin-ajax.php"; function sumo_add_woocommerce_coupon(code) { jQuery.post(ajaxurl, { action: 'sumo_add_woocommerce_coupon', code: code, }); } function sumo_remove_woocommerce_coupon(code) { jQuery.post(ajaxurl, { action: 'sumo_remove_woocommerce_coupon', code: code, }); } function sumo_get_woocommerce_cart_subtotal(callback) { jQuery.ajax({ method: 'POST', url: ajaxurl, dataType: 'html', data: { action: 'sumo_get_woocommerce_cart_subtotal', }, success: function(subtotal) { return callback(null, subtotal); }, error: function(err) { return callback(err, 0); } }); } </script> <link rel='stylesheet' id='evolve-google-fonts-css' href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A300%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A100%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A100%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A100%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A100&#038;ver=bd01d03b5d3d870a0eaa5a0496463d27' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='evolve-animate-css' href='https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/css/animate.min.css' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https://zirvedekibeyinler.net/wp-includes/js/jquery/jquery.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://zirvedekibeyinler.net/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/zirvedekibeyinler.net\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var evolve_js_local_vars = {"theme_url":"https:\/\/zirvedekibeyinler.net\/wp-content\/themes\/evolve","main_menu":"1","sticky_header":"1","buttons_effect":"animated pulse","scroll_to_top":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/js/main.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://zirvedekibeyinler.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/fonts/fontawesome/font-awesome-all.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/fonts/fontawesome/font-awesome-shims.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://zirvedekibeyinler.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 2.9.8.3 on 2019-07-23 21:02:17 -->