Bu videomuzda string fonksiyonlar anlatılmıştır.Remove,replace,substring, fonksiyonlarının kullanımları örneklerle açıklanmıştır.

TAM EKRAN

https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/uploads/video/string_function_3.swf