Bu videomuzda string fonksiyonlar anlatılmıştır.Toupper,tolower,trimstart,trimend,trim fonksiyonlarının kullanımları örneklerle açıklanmıştır.

TAM EKRAN

https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/uploads/video/string_function_4.swf