Bu videomuzda string fonksiyonlar anlatılmıştır.Insert,indexof,lastindexof fonksiyonlarının ve length özelliğinin kullanımı örneklerle açıklanmıştır.

TAM EKRAN

https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/uploads/video/string_function_2.swf