Bu makalemizde SQL komutlarından SELECT INTO komutunu inceleyeceğiz.
SELECT INTO kısaca bir tablodan başka bir tabloya verilerin kopyalanmasını sağlar. Yazımı Standard SQL komutu gibidir.
SELECT Sütunlar INTO YeniTablo
FROM EskiTablo
YeniTablo : Hedef tablo ismi
EskiTablo : Kaynak tablo ismi
Sütunlar : Eski tablodan alınacak sütun isimleri
Örnek uygulamamızda Kisiler isimli bir tablomuz bulunmaktadır. Bu tablodaki bütün kayıtları daha önce oluşturmadığımız Kisiler_Yedek tablosuna kopyalalım.
Kişiler tablosu aşağıdadır:
sql-select-into-1

sql-select-into-1

Kopyalama işlemini gerçekleştirecek SQL komutu :
SELECT * INTO Kisiler_Yedek
FROM Kisiler
Kisiler_Yedek tablosunun son görünümü aşağıdaki gibidir:
sql-select-into-2

sql-select-into-2

Şimdi Kisiler tablosundan daha önce oluşturulmamış olan Kisiler_Yedek2 tablosuna ismi Uğur olan kişilerin kayıtlarını kopyalayalım.
Bu işlem için gerekli SQL kodu:
SELECT * INTO Kisiler_Yedek2
FROM Kisiler WHERE adi=’Uğur’
Sorgu sonucu aşağıdaki gibidir:
sql-select-into-3

sql-select-into-3