Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

NotifyIcon Kontrolü C#

C# NotifyIcon Kontrolü

Bazı uygulamalar için Task Manager yerine System Tray bölümünde görüntülenme gereği duyulur. Örneğin Msn Messenger bunlardan biridir.

notifyicon-kontrolu-csharp-1

notifyicon-kontrolu-csharp-1

Bu yazımda örnek resimdeki gibi program yazarak, programımızı SystemTray bölümünden control edeceğiz. Bu işlemleri yapmak NotifyIcon kontrolü ile gayet kolay.

Şimdi projemize başlayalım.

1.Adım: Bir Adet Windows Form Uygulaması oluşturunuz.

2.Adım: Formunuzu isteğinize göre dizayn ediniz.

3.Adım: Formunuza bir adet NotifyIcon, bir adet ContextMenuStrip Controlü ekleyiniz.

4.Adım: NotifyIcon Kontrolünün Özelliklerine(Properties) giderek özelliklerini aşağıdaki gibi yapılandırınız.

notifyicon-kontrolu-csharp-2

notifyicon-kontrolu-csharp-2

Burada;
BalloonTipIcon : SystemTray de uygulamamıza ait ikona tıklayınca görünecek olan ipucuna ait ikon belirlenir.

BalloonTipText : SystemTray de uygulamamıza ait ikona tıklayınca görünecek olan asıl not.

BallonTipTitle : Bu nota ait başlık belirlenir.

notifyicon-kontrolu-csharp-3

notifyicon-kontrolu-csharp-3

ContextMenuStrip : Uygulamamıza ait ikona sağ tıklayınca görünecek olan Açılır Menü.

Icon: Uygulamamıza ait ikon. (Ben bir araba ikonu ekledim.)

5.Adım : ContextMenuStrip1 kontrolüne “Aç” ve “Kapat” isimli iki adet menu elemanı ekleyiniz.

notifyicon-kontrolu-csharp-4

notifyicon-kontrolu-csharp-4

6.Adım: formunuza ait ilgili eventlere aşağıdaki kodları ekleyiniz.

Formunuza ait LOAD eventine;

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.ShowInTaskbar = false;
}

Formunuzun görev çubuğunda gösterilmesi engellenir.

NotifyIcon Kontrolünün MouseDoubleClick eventine;

private void notifyIcon1_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
{
if (this.WindowState == FormWindowState.Minimized)
this.WindowState = FormWindowState.Normal;
this.Activate();
}

Mouse ile çift tıklandığında, formunuz küçültülmüşse, formunuzu açar.

ContextMenuStrip Kontolündeki “AÇ” menü elemanının Click Eventine;

private void açToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (this.WindowState == FormWindowState.Minimized)
this.WindowState = FormWindowState.Normal;
this.Activate();
}
“AÇ” menü elemanına tıklandığında formunuz küçültülmüşse, formunuzu açar.

ContextMenuStrip Kontolündeki “KAPAT” menü elemanının Click Eventine;

private void kapatToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}

“KAPAT” menü elemanına tıklandığında formunuz kapatılır.

NotifyIcon Kontrolünün Click Eventine

private void notifyIcon1_Click(object sender, EventArgs e)
{
notifyIcon1.ShowBalloonTip(5);
}
Aşağıdaki şekildeki gibi ipucucnun gelmesi sağlanır.

notifyicon-kontrolu-csharp-5

notifyicon-kontrolu-csharp-5

Şimdi Projenizi çalıştırıp deneyebilirsiniz.

Diğer Yazılarımda görüşmek dileğiyle…

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın