Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

Linq ve Datalist

Linq ve DataList

DataList kontrolü içerisindeki elemanlara Linq kullanarakta erişebilirsiniz. Çok fazla açıklamaya gerek olmadan kodları hemen verelim.

using System.Collections.Generic;//Ekleyin

public partial class Default5 : System.Web.UI.Page
{
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
IEnumerable Al = DataList1.Items.Cast();
int i = 1;
foreach (var Eleman in Al)
{
ListBox1.Items.Add(i.ToString() + “. Kayıt”);
ListBox1.Items.Add(“———-“);

Label Kutu1 = (Label)Eleman.FindControl(“TCNOLabel”);
Label Kutu2 = (Label)Eleman.FindControl(“ADISOYADILabel”);

ListBox1.Items.Add(“———-“);
ListBox1.Items.Add(“***” + Kutu1.Text);
ListBox1.Items.Add(“***” + Kutu2.Text);
i++;
}
}
}

Burada belirtmekte yarar görüyorum FindControl methodunun içerisindeki string değer, kontrol oluşturulurken kullanılan “ID” değeridir. Bu içeriği “Source” kutusuna tıklayarak görebilirsiniz.

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın