Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

LINQ to SQL – UPDATE

Bu makalede LINQ to SQL kullanarak tablomuzdaki veriyi güncelleme işlemlerini inceleyeceğiz.
 
Öncelikle UPDATE işleminin katı SQL kodunu inceleyelim.
Elimizde kutuphane isimli bir veritabanı olsun. Bu veritabanı içinde bulunan kitapbilgisi isimli tablodaki verileri güncelleyeceğiz.
Öncelikle kitapbilgisi tablosundaki verilere kısaca göz atalım:
linq-to-sql-update-1

linq-to-sql-update-1

Örneğin bu veriler içerisinden id’si 5 olan kitabın sayfa sayısını değiştirmek istediğimde yazmam gereken SQL kodu aşağıdaki gibi olacaktır:
UPDATE kitapbilgisi SET sayfasayisi=1000 WHERE id = 5
Şimdi bu işlemi LINQ to SQL ile çalıştıralım:
private void Guncelle()
{
        DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext();
        kitapbilgisi kitap = dc.kitapbilgisis.First(k => k.id == 5);
        kitap.sayfasayisi = 1000;
        dc.SubmitChanges();
}
kitapbilgisi kitap = dc.kitapbilgisis.First(k => k.id == 5):Güncelleme işleminikitapbilgisi tablosunda yapacağımız için kitapbilgisi türünde bir değişken oluşturduk. Bu değişken, kitapbilgisi’nden bir adet veriyi tutmaktadır. Hangi veriyi alacağını ise eşitliğin sağındaki kodla belirlemekteyiz. DataClasses1’de bulunankitapbilgisi tablosundan k takma isminde bir kayıt belirliyoruz ve bu kaydın id’sinin 5 olduğunu söylüyoruz. First methodu ise belirttiğim kriterlere uygun olan ilk kaydı (TOP 1) vermektedir.
kitap.sayfasayisi = 1000: kitap isimli kaydın sayfasayisi bilgisini 1000 olarak değiştiriyoruz.
dc.SubmitChanges() : Veritabanında insert, update, delete ya da başka bir execute işleminin çalışmasını sağlamaktadır.
Kodumuzu çalıştırdığımızda veritabanının yapısı aşağıdaki gibi olmaktadır:
linq-to-sql-update-2

linq-to-sql-update-2

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın