Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

LINQ ile Compound From Clause Yapısı

Bu makalemizde LINQ ile Compound From Clause Yapısına değineceğiz.

Compound From Clause yapısı LINQ ile birden fazla veri kaynağından veri çekebilme yöntemidir. Eğer SQL sorgularını biliyorsanız bir nevi JOIN işlemi diyebiliriz.

Bunun için bir adet form oluşturup, formumuza bir adet buton ve listbox ekleyelim. Butonumuzun Click Event ine

            int[ ] sayilarA = { 1, 2, 32, 45, 6 }; //Birinci veri kaynağımız
int[ ] sayilarB = { 2, 3, 12, 34, 567 }; //İkinci veri kaynağımız

//COMPOUND FROM CLAUSE
var Karsilastir = from a in sayilarA   //birinci veri kaynağımızı belirtiyoruz
where a==2         //eğer varsa birinci veri kaynağı ile ilgili şart
from b in sayilarB //ikinci veri kaynağımızı belirtiyoruz
where a < b          //eğer varsa ikinci veri kaynağı ile ilgili şart
select new { a, b }; //seçilecek değerler
foreach (var eleman in Karsilastir)
{
listBox1.Items.Add(eleman.a.ToString() + ”  ” + eleman.b.ToString());
}

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın