Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

Kod Parçacıkları Serisi 1

Kod Parçacıkları Serisi 1

Kod Parçacıkları Serisi ile “Acaba X işlemini nasıl yaparım?” sorularına çözüm bulmaya çalışacağız. Eğer sizde bu seriye katkıda bulunmak isterseniz, katkılarınızı memnuniyetle yayınlayabilirim. Kod parçalarınızı engin@zirvedekibeyinler.net e-mail adresime gönderebilirsiniz.

Şimdi işe koyulalım.
KPS-1-1: Arraylist’i DropDownList Kontrolüne nasıl bağlarım (Bind ederim)?

C#
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Collections; //Eklemeyi unutmayın.

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
ArrayList ProjeArkadaslarim = new ArrayList();
ProjeArkadaslarim.Add(“Engin Demiroğ”);
ProjeArkadaslarim.Add(“Sinan Uçar”);
ProjeArkadaslarim.Add(“Sadık Deveci”);
ProjeArkadaslarim.Add(“Seyit Erikli”);
DropDownList1.DataSource = ProjeArkadaslarim;
DropDownList1.DataBind();//DataBind() methodunu yazmayı unutmayın.
}
}

VB
Imports System.Collections ‘Eklemeyi unutmayın.
Partial Class _Default
Inherits System.Web.UI.Page
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
Dim ProjeArkadaslarim As New ArrayList()
ProjeArkadaslarim.Add(“Engin Demiroğ”)
ProjeArkadaslarim.Add(“Sinan Uçar”)
ProjeArkadaslarim.Add(“Sadık Deveci”)
ProjeArkadaslarim.Add(“Seyit Erikli”)
DropDownList1.DataSource = ProjeArkadaslarim
DropDownList1.DataBind()
‘DataBind() methodunu yazmayı unutmayın.
End Sub
End Class

Aynı yolu izleyerek diğer kontrollere de verilerinizi bağlayabilirsiniz.

KPS-1-2: DataTable Nesnesine Elle Sütun ve Satır Nasıl Eklerim?
Projenize Bir Adet GridView Kontrolü ekleyiniz ve aşağıdaki kodu herhangi bir evente yazınız.

C#
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
DataTable dt = new DataTable();
DataRow dr;
DataColumn dc=new DataColumn(“ID”,System.Type.GetType(“System.String”));
DataColumn dc2 = new DataColumn(“Uye”, System.Type.GetType(“System.String”));
dt.Columns.Add(dc);
dt.Columns.Add(dc2);

dr = dt.NewRow();
dr[0] = “0”;
dr[1] = “Engin Demiroğ”;
dt.Rows.Add(dr);

dr = dt.NewRow();
dr[0] = “1”;
dr[1] = “Yasemin Aydınoğullari”;
dt.Rows.Add(dr);

dr = dt.NewRow();
dr[0] = “2”;
dr[1] = “Ulaş Demiroğ”;
dt.Rows.Add(dr);

dr = dt.NewRow();
dr[0] = “3”;
dr[1] = “Şenay Demiroğ”;
dt.Rows.Add(dr);

GridView1.DataSource = dt;
GridView1.DataBind();
}

VB
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim dt As New DataTable()
Dim dr As DataRow
Dim dc As New DataColumn(“ID”, System.Type.GetType(“System.String”))
Dim dc2 As New DataColumn(“Uye”, System.Type.GetType(“System.String”))
dt.Columns.Add(dc)
dt.Columns.Add(dc2)

dr = dt.NewRow()
dr(0) = “0”
dr(1) = “Engin Demiroğ”
dt.Rows.Add(dr)

dr = dt.NewRow()
dr(0) = “1”
dr(1) = “Yasemin Aydınoğullari”
dt.Rows.Add(dr)

dr = dt.NewRow()
dr(0) = “2”
dr(1) = “Ulaş Demiroğ”
dt.Rows.Add(dr)

dr = dt.NewRow()
dr(0) = “3”
dr(1) = “Şenay Demiroğ”
dt.Rows.Add(dr)

GridView1.DataSource = dt
GridView1.DataBind()
End Sub

Burada dt ile bir adet DataTable, dc ile DataTable’a ait kolonlar, Dr ile ise sütunlara ait veriler ayarlandı ve en sonunda veriler GridView nesnesine bind edildi.
Diğer yazılarımda görüşmek dileğiyle…

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın