Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

Kendi Web Browserımızı Yazalım (VB.NET)

Bu yazımda her ne kadar Internet Explorer ya da Firefox kadar iddialı olmasa da işimizi büyük ölçüde görecek bir Browser yazalım. Bunun için ToolBox içerisindeki WebBrowser kontrolü tam bize göre.

Proje sonunda aşağıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşacaksınız.

kendi-web-browserimizi-yazalım-vb-net-1

kendi-web-browserimizi-yazalım-vb-net-1

Şimdi aynı görüntüyü adım adım oluşturalım.
1.Adım: Bir adet Windows Form Uygulaması Oluşturunuz.

2.Adım: Formunuza Toolbox’tan 3 Adet ToolStrip Kontrolü yerleştiriniz ve üçüncüsünün DOCK özelliğini top yerine Bottom yapınız. Bu şekilde resimdeki gibi Formun altına yerleşecektir. En üstteki ToolStrip Kontrolündeki kontrollerden bir adet DropDownButton ekleyiniz. Daha sonra sağ tıklayıp Display Style özelliğini resimdeki gibi Text yapınız. Text özelliğini “Seçenekler” yapınız ve içerisine menu elemanı ekleyiniz. Menu elemanına ait Text “Kaynağı Göster” olsun.

kendi-web-browserimizi-yazalım-vb-net-1-1

kendi-web-browserimizi-yazalım-vb-net-1-1

kendi-web-browserimizi-yazalım-vb-net-2

kendi-web-browserimizi-yazalım-vb-net-2

İkinci ToolStrip Kontrolüne ise “<”,”>”,”Git”,”Dur”,”Yenile” butonları için birer ToolStripButton yerleştiriniz. Ve “<”,”>” butonlarından hemen sonraki kısma bir adet TextBox ekleyiniz.

En alttaki ToolStrip kontrolüne ise bir adet Progressbar ekleyiniz.

3.Adım: Sayfanın ortasına bir adet Panel ekleyip Dock özelliğini Fill yapınız. Panelin içerisine bir adetWebBrowser kontrolü ekleyiniz. Onunda Dock özelliğinin Fill olması gerekiyor.

4.Adım: Aşağıdaki kodları ilgili Kontrollerin ilgili eventlerine yazınız. Hangi kontrole yazılacağını Event isiminin hemen yanında belirtiyorum.

* “Git” Butonunun Click Eventine

Private Sub toolStripButton2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
webBrowser1.Navigate(toolStripTextBox1.Text)
End Sub

       * “Dur” Butonunun Click Eventine

Private Sub toolStripButton4_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
webBrowser1.Stop()
End Sub

 

        * “Yenile” Butonunun Click Eventine

Private Sub toolStripButton5_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
webBrowser1.Refresh()
End Sub

* İkinci ToolStripteki TextBox’ın Keypress Eventine

Private Sub toolStripTextBox1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As KeyPressEventArgs)
If e.KeyChar = DirectCast(Keys.Enter, Char) Then
webBrowser1.Navigate(toolStripTextBox1.Text)
End If
End Sub

* “Kaynağı Göster” Butonunun Click Eventine

Private Sub kaynağıGösterToolStripMenuItem1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
MessageBox.Show(webBrowser1.DocumentText)
End Sub

        * WebBrowser’ın ProgressChanged Eventine

Private Sub webBrowser1_ProgressChanged(ByVal sender As Object, ByVal e AsWebBrowserProgressChangedEventArgs)
toolStripProgressBar1.Maximum = DirectCast(e.MaximumProgress, Integer)
toolStripProgressBar1.Value = DirectCast(e.CurrentProgress, Integer)
Me.Text = webBrowser1.DocumentTitle
End Sub

        Burada e.MaximumProgress Değeri İşlem sonuna kadar harcanacak Byte değerini döndürür.

        e.Value ise o ana kadar indirilmiş Byte değerini gösterir.

        webBrowser1.DocumentTitle ise sayfanın Title Tag’ındaki Değeri döndürür.

        * Form’un Load Eventine

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
webBrowser1.GoHome()
End Sub

        * “<” Butonunun Click Eventine

Private Sub toolStripButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
webBrowser1.GoBack()
End Sub

        * “>” Butonunun Click Eventine

Private Sub toolStripButton3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
webBrowser1.GoForward()
End Sub

Sonuç olarak aşağıdakine benzer bir görüntü ile karşılaşmanız gerekiyor.

kendi-web-browserimizi-yazalım-vb-net-3

kendi-web-browserimizi-yazalım-vb-net-3

 

Diğer yazılarımda görüşmek üzere.

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın