Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

int Benzeri Tip Oluşturmak

Şimdide Önceki makalemizde yarattığımız string tip benzeri işlemini tamsayı için yapacağız. Mantık aynı olduğu için kodları vermek sanıyorum yeterli olacaktır.

class TamSayi
{
public TamSayi(int Veri)
{
Degerim = Veri;
}
private int Degerim =0;
public override string ToString()
{
return Degerim.ToString();
}

public static implicit operator TamSayi(int Deger)
{
TamSayi Sonuc = new TamSayi(Deger);
return Sonuc;
}
public static implicit operator int(TamSayi Deger)
{
return Deger.Degerim;
}
}

Yazdığımız yukarıdaki class’ı uygulamadan aşağıdaki şekilde çağırabilirsiniz.

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
TamSayi Yeni = 80;
TamSayi Son = Yeni * 10;
this.Text = Son.ToString();//800 Yazar
}

Çağırma işlemini aşağıdaki şekildede yapabilirsiniz. Sonuç değişmeyecektir.

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
TamSayi Yeni =new TamSayi(80);
TamSayi Son = Yeni * 10;
this.Text = Son.ToString();//800 Yazar
}

Dikkat edin TamSayi isimli sınıftan yarattığınız değişken ile int tipli bir değeri kolaylıkla matematiksel işleme tabi tutabilmekteyiz.

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın