HTML NEDİR?

HTML (HyperText Markup Language) nin Türkçe karşılığı Hareketli Metin İşaretleme Dili dir. Browserlarla görebileceğimiz, internet dökümanları oluşturmaya, metin veya verileri biçimlendirmeye yarayan komutlar dizisidir. HTML öğrenilmesi kolay ve oldukça basit bir dildir.

Örneğin herhangi bir tag olmadan default yazı tipinde görünen bir yazı, HTML içerisinde önüne ve arkasına kalın yazı işaretleri gelince bu şekilde kalın yazı olarak görünür.

Aynı zamanda , HTML içine yazılar dışında resim, ses, video, Java, JavaScript, VBScript gibi dillerle yazılmış programlar, ya da diğer nesneler de gömülebilir.

HTML TAG’ LERI:

HTML tag’leri
HTML tagleri birçok farklı şekilde sınıflandırılabilir. Sınıflandırma şu şekildedir:

1-) Bir açma bir de kapama tag’ ından oluşanlar.
Kalın yazı

2-) Sadece kapama tag’ ın dan oluşanlar.

HTML DOKÜMAN YAPISI:

Bir html dökümanı genel olarak aşağıdaki şekildedir.


Burada genelde döküman içeriği dışında kalan karakter set tanımlamaları, başlık, JavaScript tanımlamaları vb elemanlar bulunur.
head>

Burada ise dökümanın asıl içeriği vardır, içinde metin, ses, video, tablolar vb içerebilir…
body>

html>

Kuraldışı durum olarak da frameset’ler verilebilir, framesetler tagları içermeyebilirler. Framesetler ileriki makalelerimizde yer alacaktır.

İlk html dökümanımız:

Zirvedekibeyinler.Net Hoşgeldiniz.title></p> <p>head><br /> <body text="blue" bgcolor="white" link="navy" vlink="#eaeaea" alink="#000000"></p> <h1>Büyük puntolu bir başlık atalımh1><br /> <br /> <center></p> <h1>Burda ise yine büyük puntolu bir başlık atalım fakat ortalanmış olsun.h1></p> <p> center><br /> bu satırın iki altından merhaba yazalım acaba çıkacak mı?</p> <p> merhaba</p> <hr /> Merhaba’nın altında uzunca bir çizgi var.<br /> body><br /> html></p> <p>Yukarıdaki kodun ilk satırı SGML (Htmlin olmasını sağlıyan doküman işaretleme dili) sözdizimine göre aşağıdaki satırların bir HTML 3.2 dökümanı olduğunu belirtmektedir,yazılmayabilir ancak internette dolaşırken bazı HTML validator (kontrol eden programlar) tarafından o kod incelenir kullanılmazsa dökümanın HTML 2.0 ile yazıldığı varsayılan olarak bilinir.</p> <p>Head ve head tag lerı arasında;<br /> İlk satırından başlıyarak sırayla Dokümanın hazırlandığı kişi, bazı arama motorlarında sizin sayfanıza ulaşılmasını istediğiniz anahtar kelimeler yer almaktadır.Önceleri tüm arama motorları için geçerli olan anahtar kelimeler artık milyonlarca site olmasından dolayı eski geçerliliğini yitirdi.Şuan yanlızca bu kod bloğunu yazmak eskisi kadar yeterli kalmamaktadır.</p> <p>Title tagı arasında ise;</p> <p>Sayfa gösterilirken browser’ da pencerenin başlığı olarak ne görüleceği bilgisi vardır.</p> <p>Sırada body tag leri arasında kullanmış olduğumuz kodların ne anlama geldiğini inceliyelim.<br /> Burada sayfanın görüntülenirken ana görünümün nasıl olacağı belirlenir. BODY’ den sonra gelen 5 paremetre sırasıyla sunlardır.</p> <p>Düz metin rengi<br /> Arka fon rengi<br /> Ziyaret edilmemiş linklerin rengi<br /> Ziyaret edilmiş linklerin rengi<br /> Mouse’ la link’e tıklandığı anda ki link’in rengi.</p> <p>Burada H1 ve H6 arasında istediğiniz birini başlık veya altbaşlık atmak için kullanabilirsiniz.<br /> H1 en önemli başlıklar içindir ve en büyüğüdür. H6 ise en önemsiz başlıklar içindir ve en küçüktür.<br /> Başlığı da atıp ortaladıktan sonra metin yazdık ve arkasından da hr tagi ile düz bir çizgi çizdik.<br /> Sonra biraz daha metin yazdık ve sırasıyla BODY ‘yi ve HTML dökümanımızı kapattık.</p> <p>HTML 4.0 ve StyleSheet’lerin kullanıma girmesiyle değişen yukarıdaki BODY tanımı artık desteklenmemektedir.</p> <p><body text="blue" bgcolor="white" link="navy" vlink="#eaeaea" alink="#000000"> yerine</p> <p><STYLE type="text/css"><br /> BODY { background: white;color: Blue;}<br /> A:link { color: navy }<br /> A:visited { color: #eaeaea }<br /> A:active { color: #000000 }<br /> STYLE></p> <p>Kullanılması önerilmektedir. Css ile ilgili makalelerimizde bu kodun ne anlama geldiği hakkında daha açık bir şekilde bahsedebiliriz. Diğer html kategorisi altındaki makalelerimizde ise yaygın kullanılan html tag lerına geniş yer verilecektir.</p> <p>Önemli Bilgi: Kullanmış olduğunuz tag lerı notepad açarak direk yazdıktan sonra farklı kaydet yapıp html formatında kaydettiğinizde derlenmiş halini görmüş olursunuz. Fakat notepad yerine Html editörleri ile de aynı işlemi yapmış olursunuz.</p> <p>Benim tavsiyem; Sizlere bu örnekleri ve tagleri Dreamweaver da gerçekleştirebilmeniz olur. Yapmak istediklerinizi gerçekleştirirken hem zamandan kazanırsınız hem de karşılaşmış olduğunuz sorunları görmeniz de daha büyük kolaylık sağlamış olur.</p> <!-- Social Ring Buttons Start --><div class="social-ring"> <div class="social-ring-button"><fb:like href="https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/" showfaces="false" layout="button_count" action="like"></fb:like></div> <div class="social-ring-button"><div class="g-plusone" data-href="https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/" data-size="medium" ></div></div> <div class="social-ring-button"><div class="g-plus" data-annotation="bubble" data-action="share" data-href="https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/" data-size="medium" ></div></div> <div class="social-ring-button"><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/share" lang="tr" data-url="https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/" data-text="HTML NEDİR?" data-count="horizontal" class="sr-twitter-button twitter-share-button"></a></div> <div class="social-ring-button"><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/" target="_blank" onclick="window.open('https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/', 'newwindow', 'width=600, height=450'); return false;" > <img style="display:block; background: none; padding: 0px; border:0px;" src="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/plugins/wordpress-social-ring/includes/../admin/images/sr-fb-share.png" alt="Share"/> </a></div> <div class="social-ring-button"><a rel="nofollow" href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fzirvedekibeyinler.net%2Fhtml-nedir%2F&description=HTML+NED%C4%B0R%3F" class="pin-it-button"count-layout="horizontal"></a></div> <div class="social-ring-button"><script src="//platform.linkedin.com/in.js" type="text/javascript"></script><script type="IN/Share" data-url="https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/" data-counter="right" ></script></div> </div><!-- Social Ring Buttons End --> <div class='apss-social-share apss-theme-1 clearfix' > <div class='apss-facebook apss-single-icon'> <a rel='nofollow' title="Share on Facebook" target='_blank' href='https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/'> <div class='apss-icon-block clearfix'> <i class='fa fa-facebook'></i> <span class='apss-social-text'>Share on Facebook</span> <span class='apss-share'>Share</span> </div> </a> </div> <div class='apss-twitter apss-single-icon'> <a rel='nofollow' href="https://twitter.com/intent/tweet?text=HTML%20NED%C4%B0R%3F&url=https%3A%2F%2Fzirvedekibeyinler.net%2Fhtml-nedir%2F&" title="Share on Twitter" target='_blank'> <div class='apss-icon-block clearfix'> <i class='fa fa-twitter'></i> <span class='apss-social-text'>Share on Twitter</span><span class='apss-share'>Tweet</span> </div> </a> </div> <div class='apss-google-plus apss-single-icon'> <a rel='nofollow' title="Share on Google Plus" target='_blank' href='https://plus.google.com/share?url=https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/'> <div class='apss-icon-block clearfix'> <i class='fa fa-google-plus'></i> <span class='apss-social-text'>Share on Google Plus</span> <span class='apss-share'>Share</span> </div> </a> </div> <div class='apss-pinterest apss-single-icon'> <a rel='nofollow' title="Share on Pinterest" href='javascript:pinIt();'> <div class='apss-icon-block clearfix'> <i class='fa fa-pinterest'></i> <span class='apss-social-text'>Share on Pinterest</span> <span class='apss-share'>Share</span> </div> </a> </div> <div class='apss-linkedin apss-single-icon'> <a rel='nofollow' title="Share on LinkedIn" target='_blank' href='http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=HTML%20NED%C4%B0R%3F&url=https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/&summary=HTML+NED%C4%B0R%3F%0D%0A%0D%0A+%0D%0AHTML+%28HyperText+Markup+Language%29+nin+T%C3%BCrk%C3%A7e+kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1+Hareketli+Metin+%C4%B0%C5%9F...'> <div class='apss-icon-block clearfix'><i class='fa fa-linkedin'></i> <span class='apss-social-text'>Share on LinkedIn</span> <span class='apss-share'>Share</span> </div> </a> </div> <div class='apss-digg apss-single-icon'> <a rel='nofollow' title="Share on Digg" target='_blank' href='http://digg.com/submit?phase=2%20&url=https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/&title=HTML%20NED%C4%B0R%3F'> <div class='apss-icon-block clearfix'> <i class='fa fa-digg'></i> <span class='apss-social-text'>Share on Digg</span> <span class='apss-share'>Share</span> </div> </a> </div> </div> </div><!-- .post-content --> <div class="row post-meta post-meta-footer align-items-top"> <div class="col"><svg class="icon icon-category" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-category"></use> </svg><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/zirvedeki-beyinler/" rel="category tag">Zirvedeki Beyinler</a></div><!-- .col --> <div class="col-md-6 ml-auto"> <div class="share-this"> <a rel="nofollow" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Share on Twitter" target="_blank" href="http://twitter.com/intent/tweet?status=HTML NEDİR?+»+https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/"> <svg class="icon icon-twitter" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-twitter"></use> </svg> </a> <a rel="nofollow" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Share on Facebook" target="_blank" href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/&t=HTML NEDİR?"> <svg class="icon icon-facebook" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-facebook"></use> </svg> </a> <a rel="nofollow" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Share on Google Plus" target="_blank" href="https://plus.google.com/share?url=https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/"> <svg class="icon icon-google-plus" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-google-plus"></use> </svg> </a> <a rel="nofollow" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Share on Pinterest" target="_blank" href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/&media=https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/no-thumbnail-post.jpg&description=HTML NEDİR?"> <svg class="icon icon-pinterest" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-pinterest"></use> </svg> </a> <a rel="nofollow" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Share by Email" target="_blank" href="http://www.addtoany.com/email?linkurl=https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/&linkname=HTML NEDİR?"> <svg class="icon icon-email" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-email"></use> </svg> </a> <a rel="nofollow" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="More options" target="_blank" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/&linkname=HTML NEDİR?"> <svg class="icon icon-more" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-more"></use> </svg> </a> </div><!-- .share-this --> </div><!-- .col --> </div><!-- .row .post-meta .post-meta-footer .align-items-top --> </article><!-- .post --> <nav aria-label="Navigation" class="row infinite navigation"> <div class="col-sm-6 nav-next"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/yaygin-kullanilan-html-tagleri/" rel="next">Yaygın Kullanılan HTML Tag’leri</a></div> <div class="col-sm-6 nav-previous"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/iki-matrisi-carptirmak/" rel="prev">İki Matrisi Çarptırmak</a></div> </nav><!-- .row .navigation --> <div id="comments"> <div class="row align-items-center mb-4"> <div class="col-auto"> <h5 class="no-comment mb-0">Yorum Yapılmamış</h5> </div><!-- .col-auto --> <div class="col-auto pl-sm-0"><a title="Follow replies" class="comment-feed" data-toggle="tooltip" data-placement="top" href="https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/feed/"><svg class="icon icon-rss" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-rss"></use> </svg></a></div> </div><!-- .row .align-items-center .mb-4 --> </div><!-- #comments --> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Bir cevap yazın <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/html-nedir/#respond" style="display:none;"><svg class="icon icon-close" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-close"></use> </svg>Cancel reply</a></small></h3><p class="must-log-in">Yorum yapabilmek için <a href="https://zirvedekibeyinler.net/ZBgir/?redirect_to=https%3A%2F%2Fzirvedekibeyinler.net%2Fhtml-nedir%2F">giriş yapmalısınız</a>.</p> </div><!-- #respond --> </div><!-- #primary --> <aside id="secondary" class="aside col-sm-12 col-md-4"> <div id="search-2" class="widget widget_search"><div class="widget-content"> <form action="https://zirvedekibeyinler.net" method="get" class="search-form"> <label> <input type="text" tabindex="3" name="s" class="form-control" placeholder="Arama Kelimesi Girin"/> <svg class="icon icon-search" aria-hidden="true" role="img"> <use xlink:href="https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/images/icons.svg#icon-search"></use> </svg> <button class="search-button" tabindex="4" type="submit"></button> </label> </form> </div></div> <div id="recent-posts-2" class="widget widget_recent_entries"><div class="widget-content"> <div class="widget-before-title"><div class="widget-title-background"></div><h3 class="widget-title">Son Yazılar</h3></div> <ul> <li> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/komple-yazilim-paketi/">Komple Yazılım Paketi</a> </li> <li> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/network-egitimi/">Network Eğitimi</a> </li> <li> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/csharp-egitimi/">C# Eğitimi</a> </li> <li> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/asp-net-mvc-egitimi/">ASP .NET MVC Eğitimi</a> </li> <li> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/microsoft-office-2013-egitimi/">Microsoft Office 2013 Eğitimi</a> </li> <li> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/sql-server-egitimi/">SQL Server Eğitimi</a> </li> <li> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/pmi-egitimi/">PMI Eğitimi</a> </li> <li> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/iis-egitimi/">IIS Eğitimi</a> </li> <li> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/sharepoint-egitimi/">SHAREPOINT Eğitimi</a> </li> <li> <a href="https://zirvedekibeyinler.net/wcf-egitimi/">WCF Eğitimi</a> </li> </ul> </div></div><div id="recent-comments-2" class="widget widget_recent_comments"><div class="widget-content"><div class="widget-before-title"><div class="widget-title-background"></div><h3 class="widget-title">Son Yorumlar</h3></div><ul id="recentcomments"></ul></div></div><div id="categories-2" class="widget widget_categories"><div class="widget-content"><div class="widget-before-title"><div class="widget-title-background"></div><h3 class="widget-title">Kategoriler</h3></div> <ul> <li class="cat-item cat-item-36"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/asp-net-mvc-egitimi/" >ASP .NET MVC Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-24"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/csharp/" >C#</a> </li> <li class="cat-item cat-item-37"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/c-egitimi/" >C# Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-26"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/kurslar/egitimler/" >EĞİTİMLER</a> </li> <li class="cat-item cat-item-29"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/enterprise-library-entity-framework-egitimi/" >Enterprise Library – Entity Framework Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-38"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/hyper-v-egitimi/" >Hyper- V Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-31"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/iis-egitimi/" >IIS Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-308"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/kitaplar/" title="Zirvedeki Beyinler Serisinden yayınladığımız Kitapların Listesi">KİTAPLAR</a> </li> <li class="cat-item cat-item-42"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/komple-yazilim-paketi/" >Komple Yazılım Paketi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-30"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/kurslar/" >KURSLAR</a> </li> <li class="cat-item cat-item-41"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/microsoft-office-2013-egitimi/" >Microsoft Office 2013 Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-43"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/network-egitimi/" >Network Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-28"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/pmi-egitimi/" >PMI Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-32"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/sharepoint-egitimi/" >SHAREPOINT Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-34"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/sql-server-egitimi/sql-server-2014/" >SQL Server 2014</a> </li> <li class="cat-item cat-item-33"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/sql-server-egitimi/" >SQL Server Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-40"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/system-center-configuration-manageregitimi/" >System Center Configuration ManagerEğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-307"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/videolar/" title="Hocalarımızın çektiği çeşitli konularla ilgili video derslerden oluşan içerikler...">VİDEOLAR</a> </li> <li class="cat-item cat-item-39"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/vmware-egitimi/" >Vmware Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-35"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/wcf-egitimi/" >WCF Eğitimi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-25"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/yazilim-egitimi/" >YAZILIM EĞİTİMİ</a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://zirvedekibeyinler.net/category/zirvedeki-beyinler/" >Zirvedeki Beyinler</a> </li> </ul> </div></div><div id="views-3" class="widget widget_views"><div class="widget-content"><div class="widget-before-title"><div class="widget-title-background"></div><h3 class="widget-title">En Çok Okunanlar</h3></div><ul> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/komple-yazilim-paketi/" title="Komple Yazılım Paketi">Komple Yazılım Paketi</a> - 3.529 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/csharp-egitimi/" title="C# Eğitimi">C# Eğitimi</a> - 1.860 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/network-egitimi/" title="Network Eğitimi">Network Eğitimi</a> - 1.710 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/asp-net-mvc-egitimi/" title="ASP .NET MVC Eğitimi">ASP .NET MVC Eğitimi</a> - 1.694 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/sql-server-egitimi/" title="SQL Server Eğitimi">SQL Server Eğitimi</a> - 1.406 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/sharepoint-egitimi/" title="SHAREPOINT Eğitimi">SHAREPOINT Eğitimi</a> - 1.380 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/wcf-egitimi/" title="WCF Eğitimi">WCF Eğitimi</a> - 1.281 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/iis-egitimi/" title="IIS Eğitimi">IIS Eğitimi</a> - 1.275 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/enterprise-library-entity-framework-egitimi/" title="Enterprise Library – Entity Framework Eğitimi">Enterprise Library – Entity Framework Eğitimi</a> - 1.196 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/pmi-egitimi/" title="PMI Eğitimi">PMI Eğitimi</a> - 1.128 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/microsoft-office-2013-egitimi/" title="Microsoft Office 2013 Eğitimi">Microsoft Office 2013 Eğitimi</a> - 1.065 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/vmware-egitimi/" title="Vmware Eğitimi">Vmware Eğitimi</a> - 999 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/hyper-v-egitimi/" title="Hyper- V Eğitimi">Hyper- V Eğitimi</a> - 986 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/system-center-configuration-manageregitimi/" title="System Center Configuration Manager Eğitimi">System Center Configuration Manager Eğitimi</a> - 868 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/iletisim/" title="iletişim">iletişim</a> - 3.710 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/uzaktan-egitim/" title="Uzaktan Eğitim">Uzaktan Eğitim</a> - 2.287 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/sql-server-da-rule-kural-kavrami/" title="SQL Server da Rule (Kural) Kavrami">SQL Server da Rule (Kural) Kavrami</a> - 1.846 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/optik-sinav-hizmetleri/" title="Optik Sinav Hizmetleri">Optik Sinav Hizmetleri</a> - 1.792 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/c-ile-mail-gonderme/" title="C# ile Mail Gönderme">C# ile Mail Gönderme</a> - 1.291 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/c-goruntu-isleme-1/" title="C# Görüntü İşleme – 1">C# Görüntü İşleme – 1</a> - 1.286 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/c-ta-timespan-yapisi-ile-iki-tarih-arasindaki-sur/" title="C# ta TimeSpan Yapisi ile Iki Tarih Arasindaki Sür">C# ta TimeSpan Yapisi ile Iki Tarih Arasindaki Sür</a> - 1.252 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/html-nedir/" title="HTML NEDİR?">HTML NEDİR?</a> - 1.177 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/asp-net-te-bulundugun-sayfanin-url-adresini-alma-v/" title="ASP.NET te Bulunduğun Sayfanın Url Adresini Alma v">ASP.NET te Bulunduğun Sayfanın Url Adresini Alma v</a> - 1.075 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/komple-yazilim-paketi-14-kasim-2015-cumartesi-gunu-basliyor/" title="Komple Yazılım Paketi 14 Kasım 2015 Cumartesi Günü Başlıyor">Komple Yazılım Paketi 14 Kasım 2015 Cumartesi Günü Başlıyor</a> - 952 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/datagridvew-da-secili-satirin-sutun-degerini-almak/" title="DataGridVew da Seçili Satırın Sütun Değerini Almak">DataGridVew da Seçili Satırın Sütun Değerini Almak</a> - 912 </li><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/dinamik-ajax-accordion-menu-hazirlayalim/" title="Dinamik Ajax Accordion Menü Hazırlayalım">Dinamik Ajax Accordion Menü Hazırlayalım</a> - 910 </li></ul> </div></div> <div id="authors-2" class="widget widget_authors"><div class="widget-content"> <div class="widget-before-title"><div class="widget-title-background"></div><h3 class="widget-title">Yazarlar</h3></div> <ul><li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/ahmet/" title="Ahmet Sait DURAN tarafından yazılan yazılar">Ahmet Sait DURAN</a> (25)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/engin/" title="Engin DEMİROĞ tarafından yazılan yazılar">Engin DEMİROĞ</a> (103)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/korhan/" title="Korhan GERİŞ tarafından yazılan yazılar">Korhan GERİŞ</a> (5)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/nihat/" title="Nihat DEMİRLİ tarafından yazılan yazılar">Nihat DEMİRLİ</a> (17)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/omer/" title="Ömer ÜRÜN tarafından yazılan yazılar">Ömer ÜRÜN</a> (18)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/sadik/" title="Sadık DEVECİ tarafından yazılan yazılar">Sadık DEVECİ</a> (8)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/salih/" title="Salih DEMİROĞ tarafından yazılan yazılar">Salih DEMİROĞ</a> (47)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/seyit/" title="Seyit ERİKLİ tarafından yazılan yazılar">Seyit ERİKLİ</a> (2)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/sinan/" title="Sinan UÇAR tarafından yazılan yazılar">Sinan UÇAR</a> (19)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/tolga/" title="Tolga AYAŞ tarafından yazılan yazılar">Tolga AYAŞ</a> (29)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/veysel/" title="Veysel Uğur KIZMAZ tarafından yazılan yazılar">Veysel Uğur KIZMAZ</a> (46)</li> <li><a href="https://zirvedekibeyinler.net/author/zirvedekibeyinler/" title="zirvedeki BEYİNLER tarafından yazılan yazılar">zirvedeki BEYİNLER</a> (55)</li> </ul> </div></div> </aside><!-- #secondary --></div><!-- .row --></div><!-- .container --></div><!-- .content --><footer class="footer" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/WPFooter" role="contentinfo"><div class="container"><div class="row"><div class="col custom-footer"><address> <i class="fa fa-home fa-2x"></i> Mustafa Kemal mah. 2133.sokak No:4 Daire:16 Pk:06530  Çankaya/Ankara, Türkiye</address> <p> <i class="fa fa-phone fa-2x"></i> +90 (312) 232 4601 – 232 4602 <i class="fa fa-fax fa-2x"></i> +90 (312) 232 4603<br> <i class="fa fa-envelope fa-2x"></i> info@zirvedekibeyinler.net <br> <i class="fa fa-street-view fa-2x"></i> <a href="https://maps.google.com/maps?q=39.91195297241211%2C32.768524169921875&z=17&hl=tr" target="_blank" rel="noopener" title="Konum Bilgisi">https://maps.google.com/maps?q=39.91195297241211%2C32.768524169921875&z=17&hl=tr</a><br> </p></div></div></div><!-- .container --></footer><!-- .footer --><a href="#" id="backtotop" class="btn" role="button"> </a></div><!-- #wrapper --> <!-- Social Ring JS Start --> <div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/tr_TR/all.js#xfbml=1"></script><script type="text/javascript"> window.___gcfg = { lang: 'tr' }; (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); </script> <script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><script type='text/javascript' src='http://platform.twitter.com/widgets.js'></script><script type="text/javascript" src="http://assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script> <!-- Social Ring JS End --> <script> ( function ( body ) { 'use strict'; body.className = body.className.replace( /\btribe-no-js\b/, 'tribe-js' ); } )( document.body ); </script> <script> /* <![CDATA[ */var tribe_l10n_datatables = {"aria":{"sort_ascending":": activate to sort column ascending","sort_descending":": activate to sort column descending"},"length_menu":"Show _MENU_ entries","empty_table":"No data available in table","info":"Showing _START_ to _END_ of _TOTAL_ entries","info_empty":"Showing 0 to 0 of 0 entries","info_filtered":"(filtered from _MAX_ total entries)","zero_records":"No matching records found","search":"Search:","all_selected_text":"All items on this page were selected. ","select_all_link":"Select all pages","clear_selection":"Clear Selection.","pagination":{"all":"All","next":"Sonraki","previous":"Previous"},"select":{"rows":{"0":"","_":": Selected %d rows","1":": Selected 1 row"}},"datepicker":{"dayNames":["Pazar","Pazartesi","Sal\u0131","\u00c7ar\u015famba","Per\u015fembe","Cuma","Cumartesi"],"dayNamesShort":["Paz","Pts","Sal","\u00c7ar","Per","Cum","Cts"],"dayNamesMin":["P","P","S","\u00c7","P","C","C"],"monthNames":["Ocak","\u015eubat","Mart","Nisan","May\u0131s","Haziran","Temmuz","A\u011fustos","Eyl\u00fcl","Ekim","Kas\u0131m","Aral\u0131k"],"monthNamesShort":["Ocak","\u015eubat","Mart","Nisan","May\u0131s","Haziran","Temmuz","A\u011fustos","Eyl\u00fcl","Ekim","Kas\u0131m","Aral\u0131k"],"nextText":"Sonraki","prevText":"\u00d6nceki","currentText":"Bug\u00fcn","closeText":"Tamamland\u0131"}};var tribe_system_info = {"sysinfo_optin_nonce":"4ac813aa6f","clipboard_btn_text":"Copy to clipboard","clipboard_copied_text":"System info copied","clipboard_fail_text":"Press \"Cmd + C\" to copy"};/* ]]> */ </script><link rel='stylesheet' id='tribe-events-custom-jquery-styles-css' href='https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/plugins/the-events-calendar/vendor/jquery/smoothness/jquery-ui-1.8.23.custom.css' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='tribe-events-bootstrap-datepicker-css-css' href='https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/plugins/the-events-calendar/vendor/bootstrap-datepicker/css/bootstrap-datepicker.standalone.min.css' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='tribe-events-calendar-style-css' href='https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/resources/css/tribe-events-theme.min.css' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='evolve-google-fonts-css' href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A300%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A300%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A500%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A100%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A100%7CRoboto%3A700%7CRoboto%3A100&ver=003b27de1167209e45df3d25191c55f1' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='evolve-animate-css' href='https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/css/animate.min.css' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var frontend_ajax_object = {"ajax_url":"https:\/\/zirvedekibeyinler.net\/wp-admin\/admin-ajax.php","ajax_nonce":"5fb2d69a71"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/plugins/accesspress-social-share/js/frontend.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var evolve_js_local_vars = {"theme_url":"https:\/\/zirvedekibeyinler.net\/wp-content\/themes\/evolve","main_menu":"1","sticky_header":"1","buttons_effect":"animated pulse","scroll_to_top":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/js/main.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://zirvedekibeyinler.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/fonts/fontawesome/font-awesome-all.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://zirvedekibeyinler.net/wp-content/themes/evolve/assets/fonts/fontawesome/font-awesome-shims.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://zirvedekibeyinler.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> </body> </html>