Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

FTP ile Dosya Alma

Bir önceki makalede FTP’nin ne olduğunu inceleyip FTP ile dosya gönderme işlemini gerçekleştirmiştik.

Şimdi ise FTP ile sunucudan dosya alma işlemini inceleyelim.

Dosya alma işlemi için C# kodları ve açıklamaları aşağıdadır.

 

 

        public string FTPdenDosyaIndir(string dosya,string klasor)
        {
            FtpWebRequest ftpIstegi;
            try
            {
                FileStream stream = new FileStream(klasor + “\\” + dosya.Substring(dosya.LastIndexOf(‘\\’)), FileMode.Create);
                //Alınacak dosyayı bul
                ftpIstegi = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(new Uri(“ftp://”+ ftpServerIP + “/” + dosya.Substring(dosya.LastIndexOf(‘\\’))));
                // Yapılacak işlem (Download)
                ftpIstegi.Method = WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile;
                //Verinin alım şekli.
                ftpIstegi.UseBinary = true;
                //Kullanıcı adı ve şifre
                ftpIstegi.Credentials = newNetworkCredential(“deneme@ugurkizmaz.com”, “123s”);
                FtpWebResponse yanit = (FtpWebResponse)ftpIstegi.GetResponse();
                Stream ftpStream = yanit.GetResponseStream();
                //Buffer uzunluğu
                int bufferUzunlugu = 2048;
                byte[] buffer = new byte[bufferUzunlugu];
                int okumaSayisi = ftpStream.Read(buffer, 0, bufferUzunlugu);
                while (okumaSayisi > 0)
                {
                    stream.Write(buffer, 0, okumaSayisi);
                    okumaSayisi = ftpStream.Read(buffer, 0, bufferUzunlugu);
                }
                ftpStream.Close();
                stream.Close();
                yanit.Close();
                return “”;
            }
            catch (Exception ex)
            {
                return ex.Message;
            }
        }

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın