Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

Extended Method

Extended Method

Extended methodlar Modüller içerisinde tanımlanmalı ve aşağıdaki bildiri ilgili methodun üzerine eklenmelidir.

Bu aşamadan sonra “Project->Add Module” menü seçeneklerini takip ederek projenize bir adet Modül ekleyin. İçerisindeki kodları aşağıdaki şekilde düzenleyin.

Public Module YeniKoleksiyon

System.Runtime.CompilerServices.Extension()

Public Function Toplam(ByVal Dizi As ArrayList) As Double
Dim Yeni As New ArrayList()
Dim Deger As Double = 0
Dim i As Integer = 0
While i <= Dizi.Count - 1 Try Deger += Convert.ToDouble(Dizi(i)) Catch End Try Math.Max(System.Threading.Interlocked.Increment(i), i - 1) End While Return Deger End Function End Module Yukarıdaki kodlamadan sonra bilgisayara ArrayList sınıfına yeni bir method ekleyeceğim demek istedim. Uygulamada bu method aşağıdaki şekilde kullanılacaktır. Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click Dim Dizi As New ArrayList() Dizi.Add(10) Dizi.Add(50) Dizi.Add("a") Me.Text = Dizi.Toplam().ToString() '60 Yazar End Sub

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın