Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

Enterprise Library – Entity Framework Eğitimi

Entity Framework, veri erişim senaryolarını veritabanından bağımsız hale getiren Entity Data Model adı verilen bir modelleme aracı ile , ORM aracından daha ileri bir veri modelleme object mapping aracıdır. Amaç veri erişim anlamındaki bütün ihtiyaçları en geniş anlamda karşılamaktır. Ek olarak kendi içerisinde ki sorgulama dili vasıtası ile veriler üzerine nesnel sorgulamalar yapmaya izin vermektedir. Veri altyapısından soyutlayan yapısı ile uygulama geliştiricilerin daha esnek ve yönetilebilir uygulama geliştirmelerine imkan sağlamaktadır. Eğitim sayesinde bu konulara hakim olacak kolayca modelleme yapabileceksiniz.

 

İçerik Detayları:

 • E-R Modelleme Kavramına ve ORM Kavramına Giriş
 • EDM (Entity Data Model) Sorguları
 • Projection
 • Assocation Üzerinden Sorgulama
 • Join ve Nested Sorgular
 • Gruplama
 • Lazy ve EagerLoad
 • LINQ ToEntity ile Çalışmak
 • Entity SQL (ESQL Kavramı)
 • Üretilen Sorguları Elde Etme
 • Entity Nesnelerini Değiştirmek
 • EF ile SP ve Function Kullanımı
 • EDM Nesneleri ve Data Binding (Winform, MVC vs)
 • Entity’ler Arasındaki İlişkilerin Yönetimi (Relations)
 • EDM Modeli Üzerinde Native Sorgular Yürütmek
 • Entity Üzerinde Transaction, Güvenlik ve Performans İşlemleri
 • Dinamik Entity Nesneleri Yaratma
 • Entity Framework Hatalarının Yönetimi
 • EF Code First Yaklaşımı
 • MVC ve Entitiy Framework ile Uygulama Geliştirmek
 •  Tasarım desenlerine uygun EF ve MVC projesi geliştirmek

 

Eğitim Süresi = 30 Saat

Öğrenci Sayısı=Minimum 8

enterprise-library-entity-framework-egitimi-brosur

enterprise-library-entity-framework-egitimi-brosur

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın