Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

DetailsView Değerleri ve Linq

Tablonuzda yer alan ve ilginizi çeken kayıtları teker teker DetailsView kontrolü içerisinde gösterebilmekteyiz. Bu sayede çok fazla kaydın aynı ekranda gözükmesi engellenmiş oluyor, hemde istediğiniz kaydı daha rahat izleyebiliyorsunuz.

DetailsView kontrolünü kullanmak için öncelikle sayfanıza bir adet kaynak sürükleyip bırakmalısınız (AccessDataSource, SqlDataSource, LinqDataSource vs).

Ardından kaynağı ilgili tabloya bağlayın. Sonraki adımda DetailsView kontrolüne bu kaynağı göstererk “Paging” özelliğini aktifleştirin. Bu aşamadan sonra aşağıdaki Linq kodlarını kullanarak aktif kayıttaki değerlere kolayca erişebilirsiniz.

public partial class Default5 : System.Web.UI.Page
{
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
ListBox1.Items.Clear();
ListBox2.Items.Clear();
//
var Kayitlar = DetailsView1.Rows.Cast();
foreach (DetailsViewRow Kayit in Kayitlar)
{
ListBox1.Items.Add(Kayit.Cells[0].Text);
ListBox2.Items.Add(Kayit.Cells[1].Text);
}
}
}

Faydalı olduğunu umuyorum.

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın