C# dilinde yazılımcılar değişken tanımlarken çoğu zaman değişken ismini önemsemezler. Hatta bazı kodlarda alfabenin tüm harflerini sırayla görebiliriz. Yanlış bir kullanımdır. Çünkü o yazılımın sizden sonra başkası tarafından geliştirilme ihtimali olabilir ve geliştirecek kişinin kodu rahatlıkla anlayabilmesi gerekmektedir. Başka bi bakış açısılya, yazılımı bir süre geliştirmediğiniz, yani kodlarını incelemediğinizi düşünelim. Eğer aradaki süre uzunsa kodu hatırlamakta zorlanabilir, bu sebeple kodu tekrar çözmeniz gerekebilir. Bu sebeple kodlama için bazı koşullar getirilmiştir. Bunlara kısaca göz atalım:

1. Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanmayınız!
Bu bir koşul değil, tavsiyedir. Türkçe karakter kullanarak yazdığınız bir yazılımın kullanıcının sisteminde çalışmama ihtimali bulunmaktadır.
2. Değişken adı alt çizgi ( _ ) veya harf ile başlamalıdır.
3. Değişken isminde sadece harf, alt çizgi ( _ ) ve rakam bulunabilir.
Genel kurallar bu şekildedir. Yalnız değişken oluşturmak için tavsiyeler ve farklı türler bulunmaktadır. En önemli tavsiye, oluşturulan değişkenin ne iş yapacağını belirtmesi gerekmektedir. Örneğin:
SqlConnection SQLBaglantisi;
Bu değişkenin sadece ismine bakarak SQL Server’a yapılan bağlantı olduğunu anlayabiliriz.
Bunların dışında bir de değişkenleri isimlendirme şekilleri vardır. Bunlar:
1. Hungarian Notation:

 

Genellikle control tanımlarında kullanılır. Örneğin: tbKullaniciAdi (Kullanıcı adını yazacağımız textBox),lbUyeler (Üyelerin sıralandığı listBox) vb..
2. Camel Notation:
Değişkenin ilk veya her kelimesini ilk harfinin büyük diğer harflerinin küçük olduğu tanımlama şeklidir. Örneğin:OgretimGorevlisi, yeniBaglanti, ogrenci vb…
3. Java Code Convention:

 

·         Değişken isimlerinin ilk kelimesi küçük harfle başlar. (string baglanti)
·         Sınıf isimlerinin tüm kelimeleri büyük harfle başlar. (class OgretimGorevlisi)
·         Method isimlerinin tüm kelimeleri büyük harfle başlar. (void MesajGoster())
·         Sabit değişken isimlerinin tüm karakterleri büyük ve arada alt çizgi olmak zorundadır. (const intELEMAN_SAYISI = 20;)
Bu yöntemler size kodlarınızın anlaşılabilirliği konusunda yardımcı olacaktır.