Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

DataGridView Kontrolü

  Bu makalemizde veritabanı uygulamalarında sıklıkla kullandığımız dataGridView kontrolünün kullanışlı bazı özelliklerini inceleyeceğiz.
Örneğimize başlamadan önce aşağıda resimdeki gibi bir form görüntüsü hazırlayınız.
datagridview-kontrolu-1

datagridview-kontrolu-1

            SQL Server üzerinde de aşağıdaki tabloyu oluşturalım.
datagridview-kontrolu-2

datagridview-kontrolu-2

            Buton’un Click eventine aşağıdaki kodu yazalım.
      using System.Data.SqlClient; //Eklemeyi unutmayın
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string connectionstr = “server=ahmetsait-PC;database=zirvedekibeyinler;integrated security=true”;
            string sorgu = “select * from kitaplar”;
            SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionstr);
            SqlDataAdapter d_adapter = new SqlDataAdapter(sorgu, conn);
            DataSet d_set = new DataSet();
            d_adapter.Fill(d_set, “tablo”);
            dataGridView1.DataSource = d_set;
            dataGridView1.DataMember = “tablo”;
            //Kolon başlıklarının değiştirilmesini sağlar
            dataGridView1.Columns[“kitapadi”].HeaderText = “KİTAP ADI”;
            dataGridView1.Columns[“yazar”].HeaderText = “YAZAR”;
            dataGridView1.Columns[“fiyat”].HeaderText = “FİYAT”;
            dataGridView1.Columns[“yayinevi”].HeaderText = “YAYINEVİ”;
            //Belirtilen kolondaki değerlerin formatlanmasını sağlar
            dataGridView1.Columns[“fiyat”].DefaultCellStyle.Format = “#,###.00 YTL”;
            //Kullanıcı, sütun başlığının üzerine geldiğinde bu açıklamanın görünmesini sağlar
            dataGridView1.Columns[“kitapadi”].ToolTipText = “Kitabın tam adı girilmiştir”;
            //kitapno sütununun dataGridView’de görünmemesini sağlar
            dataGridView1.Columns[“kitapno”].Visible = false;
            //fiyat sütunundaki değerlerin burada belirtilen renkte görünmesini sağlar
            dataGridView1.Columns[“fiyat”].DefaultCellStyle.ForeColor = Color.Red;
            //Seçili olan hücreler için arka plan rengi ve yazı rengini ayarlar
            dataGridView1.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.Green;
            dataGridView1.DefaultCellStyle.SelectionForeColor = Color.White;
            //Kolon başlıklarının yazı tipi,fontu ve font stilini belirler
            dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font =
                new System.Drawing.Font(“times new roman”, 9, FontStyle.Bold);
            //Kolon başlıklarının yazı tipi rengini değiştirir
            dataGridView1.EnableHeadersVisualStyles = false;
            dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.DarkRed;
            //Herhangibir sütunun genişliğini o sütunda yer alan en uzun değere göre ayarlar
            dataGridView1.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells;
        }
            Uygulamanızı çalıştırdığınızda sonuç aşağıdaki gibi olacaktır. Gerekli açıklamalar her kod satırı üzerinde verilmiştir.
datagridview-kontrolu-3

datagridview-kontrolu-3

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın