Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

C# Eğitimi

Eğitim sayesinde eğitime katılan öğrenciler en popüler programlama diline ait tüm özellikleri öğrenebileceklerdir. Programlama teknikleri, OOP, Threads çalışma teknikleri ve Asenkron uygulama geliştirme mantığı detaylandırılarak anlatılacaktır. Eğitim sayesinde daha sonra anlatılacak olan Asp  .Net ve Entity Framework çok daha iyi anlaşılacak ve kodlama standartlarına uygun proje geliştirilebilecektir.

İçerik Detayları:

 • Hata Yönetimi (Exception Management-try,catch,finally kullanımı)
 • Nesneye yönelik programlamaya giriş( Introductionto Object Oriented Programming)
 • Class Library oluşturmak
 • Tek ve çok boyutlu diziler
 • Interfaces, Collections(Kolleksiyonlar), Boxing ve Unboxing kavramları
 • Iterator gibi bazı tasarım desenlerinin(designpatterns) anlatımı ve kodlanması
 • Genericprogramming
 • Delegates, Events ve Delegate ile asenkron programlama
 • Threads
 • Serialization
 • Reflection ve bazı tasarım desenlerinin(designpatterns) örneklenmesi ve kodlanması
 • Attribute Programming
 • File Process (Dosya İşlemleri, IO Namespace, Streams, DirectoryInfo, FileInfo, Directory, File vb. sınıfları)
 • Örnek Uygulamalar

 

C#Eğitimi Süresi = 60 Saat

Öğrenci Sayısı=Minimum 8
csharp-egitimi-brosur

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın