Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

Kategoride Yazılmış YAZILIM EĞİTİMİ

Komple Yazılım Paketi

komple-yazilim-paketi

Bu eğitim sayesinde en popüler yazılım dili olan C# ı OOP teknikleriyle ileri düzey öğrenecek, Oluşturacağınız Entity Framework sayesinde SQL Server 2014 tablolarını etkin olarak kullanabilecek ve en üst seviyede performans sağlayarak web uygulamaları geliştirebileceksiniz. Eğitim İçeriği C# 6.0 SQL Server 2016 Asp .Net 2015 Entity Framework MVC 6.0 WCF Service WPF Service Spatial Data […]

C# Eğitimi

C# Eğitimi csharp-egitimi

Eğitim sayesinde eğitime katılan öğrenciler en popüler programlama diline ait tüm özellikleri öğrenebileceklerdir. Programlama teknikleri, OOP, Threads çalışma teknikleri ve Asenkron uygulama geliştirme mantığı detaylandırılarak anlatılacaktır. Eğitim sayesinde daha sonra anlatılacak olan Asp  .Net ve Entity Framework çok daha iyi anlaşılacak ve kodlama standartlarına uygun proje geliştirilebilecektir. İçerik Detayları: Hata Yönetimi (Exception Management-try,catch,finally kullanımı) Nesneye […]

ASP .NET MVC Eğitimi

asp-net-mvc-egitimi

Bu eğitim sayesinde Model-view-controller (MVC), yazılım mühendisliğinde kullanılan “mimari desen” tekniğini detaylıca öğreneceksiniz.Birçok bilgisayar uygulamasının amacı, veri deposundaki veriyi alarak, işleyip kullanıcıya ulaştırmaktır. Kullanıcının arayüzde yapmış olduğu veri değişikliği ve, güncellemeleri veri deposunda saklanır. Bu işlemlerin en kısa ve hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamak eğitimin temel amaçlarındandır. Eğitim esnasında UML Diyagramlarından faydalanılarak Planlama, Tasarım ,Proje Yönetimi […]

Microsoft Office 2013-2016-2019- 365 ...

microsoft-office-2013-egitimi

Kurumların ihtiyaçlarına göre özel hazırlanmış eğitim programlarımız ile kurum çalışanlarının işlerini daha etkili ve sistemli yönetebilmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim programlarımızdan Microsoft Word kullanılarak kurum içi, kurum dışı yazışmaların yapılabilmesini, Microsoft Excel ile basit ve ileri düzey takip gerektiren uygulamaların hazırlanması, Microsoft Powerpoint ile sunumların gerçekleştirilmesi, Microsoft Outlook ile mail hesaplarının yönetilmesi ve kurum içi haberleşmenin sağlanması, […]

PMI Eğitimi

Proje Yönetimi Uzmanlığı, PMI

  Bu eğitim sayesinde, Proje Yönetimi Uzmanlığı, PMI yaklaşımının, alan bilgi ve süreçlerinin ayrıntılı biçimde irdelendiği bir eğitim vermek amaçlanmıştır. Temel Proje Yönetim Terminolojisi, Genel Kavramlar, Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Tedarik ve Satın Alma Yönetimi ve Microsoft Project yazılımı eğitim programının içeriğini […]

WCF Eğitimi

wcf-egitimi

Bu eğitim sayesinde Servis Tabanlı Mimari uygulamaları geliştirmek hususunda detaylı bilgi edinmiş olacaksınız. .NET platformunun Servis Tabanlı Mimariler için sağladığı kütüphaneler kullanılarak yazılım geliştirme tekniklerini öğreneceksiniz. Bu kütüphaneler Web Services, Soket, Web Service Enhancement, Remoting, Enterprice Services ve MSMQ gibi hizmetlerden oluşur. Microsoft Windows Communication Foundation bütün bu hizmetleri birleştirerek daha güçlü Servis mimarisi oluşturmaya […]

Hyper- V Eğitimi

hyper-v-egitimi

Bu eğitim sayesinde, İşletme maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak, Tüm işletim sistemleri için ortak platform sağlaması, Birçok sunucu ve rolleri fiziksel makinede barındırabilmek, Bekleyen test işlemlerinin birçok sanallaştırma teknolojisi kullanılarak yapılabilmesi, Sanal ortamların düzenli ve ölçekli bir şekilde yönetilebilmesi ve raporlanmasının  sağlanması amaçlanmaktadır. Set up, Manage, and Maintain a Virtual Environment using Microsoft Windows Server with Hyper-V […]

Vmware Eğitimi

vmware-egitimi

Bu eğitim sayesinde sanallaştırma işlemine yönelik Sunucu,  Ağ , Depolama, Uygulama ve Masaüstü  Sanallaştırma işlemleri anlatılacaktır. Maksat günümüzün X86 bilgisayarlarının çok sayıda işletim sistemi ve uygulamalarla çalışmasını mümkün kılarak, altyapıyı daha basit ve daha etkili hale getirmektedir. Uygulamalar daha hızlı dağıtılacak, performans ve kullanılabilirlik maksimum düzeye erişecek ve operasyonlar otomatik hale gelecektir. Kurulum Konfigürasyon ve […]

System Center Configuration Manager E...

system-center-configuration-manageregitimi

Uygulama performansını ve kullanılabilirliğini izlemek için Operations Manager Uygulama Performans İzleme (APM) özelliğinden maksimum düzeyde faydalanmak gerekmektedir. Bu  maksatlatüm Service Manager işlevlerini öğrenmek, talepleri belirlemek ve yönetmek için arka plandaki Service Manager güvenlik modelinin detaylı olarak öğrenilmesi amaçlanmaktadır.   İçerik Detayları: Özel Sistem altyapısı Optimizasyon Dağıtma Hizmetleri Monitör, Hizmetleri Widget Performans izleme Servis yönetimi uzatmak […]

Enterprise Library – Entity Framework...

enterprise-library-entity-framework-egitimi

Entity Framework, veri erişim senaryolarını veritabanından bağımsız hale getiren Entity Data Model adı verilen bir modelleme aracı ile , ORM aracından daha ileri bir veri modelleme object mapping aracıdır. Amaç veri erişim anlamındaki bütün ihtiyaçları en geniş anlamda karşılamaktır. Ek olarak kendi içerisinde ki sorgulama dili vasıtası ile veriler üzerine nesnel sorgulamalar yapmaya izin vermektedir. […]