Şimdiki uygulama Generic sınıf olarak kullanılan Dictionary ile LINQ Birleştirme ile ilgili olacak. Dictionary sınıfı ile belirtilen tip değerlerine iki taraflı olarak erişeceğiz. Yani ister Key değerini girip Value ya erişeceğiz, dilerseniz Value değerini girip Key değerini elde edeceğiz. Yani sözlük yaptığınızı varsayarsak Türkçeden ingilizceye veya ingilizceden türkçeye çdönüşüm mümkün olacaktır. Şimdi kodu verelim.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;

namespace WindowsFormsApplication107
{

public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
Dictionary<string,string> Sozluk = new Dictionary<string,string>();
Sozluk.Add(“Bir”, “1”);
Sozluk.Add(“İki”, “2”);
Sozluk.Add(“Uc”, “3”);
var Deger = Sozluk;
var Elemanlar = Deger.ToDictionary((Deneme => Deneme.Value));
listBox1.Items.Add(Elemanlar[“3”].Key);
}
}
}
Bu kodlamada dikkat edin Value girilerek Key elde edilmiştir. Kodu aşağıdaki şekilde değiştirecek olursanız, bu seferde Key girilerek value elde edilecektir.

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
Dictionary<string,string> Sozluk = new Dictionary<string,string>();
Sozluk.Add(“Bir”, “1”);
Sozluk.Add(“İki”, “2”);
Sozluk.Add(“Uc”, “3”);
var Deger = Sozluk;
var Elemanlar = Deger.ToDictionary((Deneme => Deneme.Key));
listBox1.Items.Add(Elemanlar[“Uc”].Value);
}

İyi Çalışmalar