Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

Bir PictureBox’tan Diğerine Drag And Drop

Bu makalemde drag and drop (sürükle bırak) işlemi anlatılmaktadır. Örnek olarak iki pictureBox kontrolü kullanılmış ve bir PictureBox’tan diğerine sürükle bırak işlemi ile resim aktarılmıştır.

1.Adım: Bir adet windows projesi açınız…

2.Adım: Formunuza iki adet PictureBox ekleyiniz ve birinci pictureBox kontrolünün image özelliği ile kontrolünüze bir adet resim ekleyiniz.

bir-pictureboxtan-digerine-drag-and-drop-1

bir-pictureboxtan-digerine-drag-and-drop-1

3.Adım: Formun Load Eventine

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{
pictureBox2.AllowDrop = true;//PictureBox2 için sürükle bırak işlemi aktifleştirildi…
}

4.Adım: PictureBox1 kontrolünün MouseDown eventine

private void pictureBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{
pictureBox1.DoDragDrop(pictureBox1.Image,DragDropEffects.All); //PictureBox1 deki resim için dragDrop işlemi yapılacak
}

5.Adım: PictureBox2 Kontrolünün DragOver eventine

private void pictureBox2_DragOver(object sender, DragEventArgs e)
{
if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.Bitmap)) //Eğer sürüklenen nesne resimse çalış
{
e.Effect = DragDropEffects.Copy; //resimse kopyalama işlemini aktifleştir…
}
else
{
e.Effect = DragDropEffects.None; //resim değilse birşey yapma
}
}

6.Adım PictureBox Kontrolünün DragDrop eventine

private void pictureBox2_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
{
pictureBox2.Image = (Image)e.Data.GetData(DataFormats.Bitmap); //Gelen resmi PictrureBox2 ye aktar…
}

Şimdi test edebilirsiniz. PictureBox1 deki resmi tutup PictureBox kontrolünün üzerine sürükleyiniz…

Diğer yazılarımda görüşmek üzere…

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın