Skip to main content

LINQ to SQL – Giriş

LINQ to SQL – Giriş

LINQ to SQL’e genel bakış ve web uygulamalarında kullanılması ile ilgili makaleye bu linkten ulaşabilirsiniz. Bu makalemizde LINQ to SQL’i windows application’da uygulayacağız. Yapmak istediğimiz uygulama, kutuphane isimli veritabanında bulunan kitapbilgisi tablosundaki kitap isimlerini combobox’a aktarmak olacaktır. Bunun için öncelikle Project -> Add New Item seçeneğinden bir adet  LINQ to SQL Classes ekliyoruz. Server Explorer […]

SQL ile Veritabanı Programlama – 1

SQL ile Veritabanı Programlama – 1

Bir veritabanı uygulamasında veritabanı oluşturulduktan sonra ilk bilinmesi gereken, veritabanındaki verileri sorgulayabilmektir. Veritabanındaki verileri istediğimiz şekilde alabilir, güncelleyebilir, yeni veriler ekleyebiliriz. Öncelikle bir veritabanındaki veriyi alma işlemini inceleyelim. Verilerimizi seçme işlemi için SELECT anahtar kelimesini kullanacağız. Şimdi temelden başlayarak SELECT komutunu inceleyelim: Öncelikle örnek iki tablo oluşturalım, uygulamalarımızı bu tablo üzerinden çalıştıralım. Yapısı: SELECT sutunadi […]

C#’ta Pointer Kavramı

C#’ta Pointer Kavramı

Pointer değişken, bellekte tutulan bir değerin adresini göstermektedirler. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için öncelikle belleğin (RAM’in) yapısını inceleyelim. RAM’in Yapısı Herhangi bir programlama dilinde bir program yazdık. Bu yazılımın exe dosyasını çalıştırdığımız zaman, harddiskte kayıtlı olan exe dosyası, çalışabilmek için öncelikle harddiskten daha hızlı olan RAM’e kopyalanır ve RAM – işlemci arasında çalışmasını yapar. Kayıt işlemlerinde […]

C# ile Mail Gönderme

C# ile Mail Gönderme

C#’ta mail göndermek uygulamasından önce mail gönderme işleminin nasıl çalıştığı konusuna biraz deyinelim. Mail gönderebilmek için bir sunucuda iki adet protokol vardır: Mail Gönderme Protokolü, Mail Alma Protokolü. Mail Alma Protokolü Bir e-posta sunucusundaki mailleri alabilmek için kullanılan protokoldür. POP3 ya da IMAP bu protokollerin başındadır.      POP3 (Post Office Protocol 3) SMTP olarak adlandırdığımız protokollerle […]

C# Görüntü İşleme – 1

C# Görüntü İşleme – 1

Görüntü işleme, elektronik ortamda bulunan resimleri istenen şekilde düzenleme işlemleridir. Örneğin bir resmin boyutu değiştirilebilir, renkleri değiştirilebilir, döndürülebilir vb. işlemler uygulanabilir. Bir resmin boyutunu değiştirebiliriz dedik. İlk aşamada resmin boyutunu büyütmek istediğimizi düşünelim. Resmimizin genişlik ve yüksekliğini 2 katına çıkarmak istiyoruz. Oluşturacağımız yeni resimde eski resim kadar pikselin bulunması gerekiyor. Peki bu pikselleri nasıl tahmin […]

C# ile Hata Yakalama (Exception Handling...

C# ile Hata Yakalama (Exception Handling)

Oluşturduğumuz yazılımlarda en önemli nokta, yazılımın kusursuz olarak çalışmasıdır. Diğer bir deyişle hatalardan arındırılmış olarak çalışmasıdır. Tanımladığınız bir değişkenin, üst sınırı aşması, tür uyuşmazlığı vb. işlemler hiç hoş olmayan hata mesajları verecektir. Bu amaçla oluşabilecek hatalara karşı yazılımımızı güvenli hale getirmek gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için de C# içerisinde tanımlı hata kontrol blokları ve sınıfları yer […]

C# ile MD5 Şifreleme

C# ile MD5 Şifreleme

MD5 ( Message-Digest Alghoritm 5) isimli algoritma, günümüzde şifreleme konusunda en çok kullanılan şifreleme algoritmalarından birisidir. Şifrelemek istenilen veriyi 128 bit uzunluğunda şifreler ve tek yönlü şifreleme algoritması (sadece şifreleme özelliği var) olarak da bilinir. Genellikle şifre saklamak için kullanılmaktadır. MD5 algoritması, .Net’in kütüphanesinde mevcuttur. Şimdi bu algoritmanın C# dili ile nasıl kullanılacağını inceleyelim. Öncelikle projemize […]

Değişken Tanımlama Yöntemleri

Değişken Tanımlama Yöntemleri

C# dilinde yazılımcılar değişken tanımlarken çoğu zaman değişken ismini önemsemezler. Hatta bazı kodlarda alfabenin tüm harflerini sırayla görebiliriz. Yanlış bir kullanımdır. Çünkü o yazılımın sizden sonra başkası tarafından geliştirilme ihtimali olabilir ve geliştirecek kişinin kodu rahatlıkla anlayabilmesi gerekmektedir. Başka bi bakış açısılya, yazılımı bir süre geliştirmediğiniz, yani kodlarını incelemediğinizi düşünelim. Eğer aradaki süre uzunsa kodu hatırlamakta […]

C# ile Bubble Sort Algoritması

C# ile Bubble Sort Algoritması

Uygulanması en basit olan sıralama algoritmasıdır. Dizilerin elemanlarını birbiriyle karşılaştırıp büyüklüğüne göre yer değiştirme yapar. Bir örnek üzerinde inceleyecek olursak: Örneğimizde küçükten büyüğe sıralama yapacağız. 1. Adım: 8 0 3 5 2 4  —  0 8 3 5 2 4 0 8 3 5 2 4  —  0 3 8 5 2 4 0 3 […]

C# ile Registry İşlemleri

C# ile Registry İşlemleri

Öncelikle Registry’nin tanımından başlayalım. Registry, Windows işletim sisteminin tüm ayarlarının, teknik bilgilerinin tutulduğu yerdir. Başlat -> Çalıştır’dan regedit yazdığımız zaman Windows’un registry kullanıcı arayüzünü görebiliyoruz. Registry kayıtları, Windows içinde USER.DAT ve SYSTEM.DAT isimli dosyalarda bulunmaktadır. Yapı olarak da şekilde de görüleceği gibi bir ağaç yapısına sahiptir. Bilgisayardaki klasör-dosya mantığı burada anahtar-değer olarak kullanılmaktadır. C# ile Registry işlemlerinin […]

C# ile Quick Sort Algoritması

C# ile Quick Sort Algoritması

Sıralama algoritmaları, verilerimizin sıralı bir şekilde olmasını sağlayabilmek için kullandığımız yöntemlerdir. Peki verilerimizin sıralı olmasının önemi nedir? Arama yaparken Binary Search algoritması ile sıralı verilerde çok hızlı arama gerçekleştirebiliriz. Daha farklı bir örnek vermek gerekirse en en kısa yol hesabı için de verilerin sıralı bir şekilde bulunması gerekmektedir. Bu ve bunun gibi birçok sebebe dayanarak […]

C# ile Binary Search Algoritması

C# ile Binary Search Algoritması

Binary Search (İkili Arama) algoritması, (küçükten büyüğe) sıralı bir dizi içinde arama yapmayı sağlayan algoritmadır. Çalışma Mantığı Her adımda aranan değerin dizinin orta değişkenine eşit olup olmadığı kontrol ettirilir. Eşit değilse bu sefer aranan değerin orta değerden büyük mü küçük mü olduğuna bakılır. Büyükse başlangıç indexi orta değer’in bir fazlasına, küçükse bir eksiğine eşitlenir. Amaç, dizi […]

Design Patterns – Singleton

Design Patterns – Singleton

Design Patterns‘a kısaca yazılım oluşturma sırasında sıkça rastlanan sorunları çözebilmek için uygulanan şablonlar diyebiliriz. Yazılımcılara nasıl bir yapı oluşturulacağı hakkında öneriler sunar, yazılımcının oluşturacağı yapıda en verimli ve sade yolu gösterir. Design Patterns’ın sınıflandırmasına kısaca göz atacak olursak: Creational Patterns: Abstract factory Factory method Builder Lazy Initiazilation Object pool Prototype Singleton Structural Patterns: Adapter Bridge […]

FTP ile Dosya Alma

FTP ile Dosya Alma

Bir önceki makalede FTP’nin ne olduğunu inceleyip FTP ile dosya gönderme işlemini gerçekleştirmiştik. Şimdi ise FTP ile sunucudan dosya alma işlemini inceleyelim. Dosya alma işlemi için C# kodları ve açıklamaları aşağıdadır.             public string FTPdenDosyaIndir(string dosya,string klasor)         {             FtpWebRequest ftpIstegi;             try             {                 FileStream stream = new FileStream(klasor + […]

FTP ile Dosya Gönderme

FTP ile Dosya Gönderme

Merhaba arkadaşlar, FTP, yani Dosya Transfer Protokolünü (File Transfer Protocol) kullanarak web C# uygulamamız ile web sitemize dosya gönderme işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle FTP ile ilgili bilgi vermek istiyorum. FTP, yani File Transfer Protocol, internet bağlantısı olan iki bilgisayar arasında dosya aktarımı yapılmasını sağlayan bir protokoldür ve ilk kullanılan internet protokolleri arasındadır. Dosya alışveriş işlemi sırasında iki […]

C# ile WhoIs Sorgulama

C# ile WhoIs Sorgulama

Merhaba arkadaşlar, Bu makalemizde C# ile bir web sayfasının alan adı bilgilerine ulaşacağız. Projeyi WindowsApplication olarak yapacağız. Şimdi aşağıdaki gibi tasarım ekranımızı oluşturalım: Formdaki TextBox’ların isimlerini aşağıdaki gibi belirledim, kod içerisinde de bu isimleri kullandım: NS1 -> tbWns1 NS2 -> tbWns2 Açılış Tarihi -> tbWacilisTarihi Güncelleme Tarihi -> tbWguncellemeTarihi Bitiş Tarihi -> tbWbitisTarihi Uygulamamız “tr” […]

Silverlight Uygulamasına Kodla Event Ekl

Silverlight Uygulamasına Kodla Event Ekleme

Merhaba arkadaşlar. Silverlight uygulamalarımıza Visual Studio içerisinden C# kodlarıyla event oluşturma nasıl olur inceleyeceğiz. Öncelikle yeni bir Silverlight 2 projesi başlatalım. Projede Properties ekranında proje adına sağ tıklayıp Edit in Visual Studio seçeneğini seçelim. Page.xaml.cs dosyası içerisinde Page_Load event’ının prosedürünü oluşturalım. private void Page_Load(object sender, RoutedEventArgs e) {      MessageBox.Show(“Merhaba”); }   Şimdi Visual Studio […]

Bağlı Listeler – Singly Linked List

Bağlı Listeler – Singly Linked List

Bağlı listeler, elemanları birbirine linkler yardımıyla bağlanarak oluşturulmuş dinamik veri yapılarıdır. Dizilerin bazı dezavantajlarını ortadan kaldırmaktadırlar.  Bunlar:           Yeni eleman ekleme           Eleman silme           Boyut değiştirme Peki, bağlı listelerin yapısı nasıldır?           Her yeni eleman için hafızada yeni yer ayrılır. Dizilerdeki gibi […]

Partial Class Tanımlaması

Partial Class Tanımlaması

Birden fazla yazılımcının çalıştığı projelerde farklı yazılımcıların aynı Class’ın farklı bölümlerini oluşturabilmeleri için oluşturulmuş bir yapıdır. partial bildiri, farklı dosyalarda aynı sınıfın elemanlarının bulunabilmesini sağlar. Örneğin:       partial class SMS     {              public string telefonNumarasi;              public void Gonder()              {              }     }     partial […]

Interface ile Çoklu Kalıtım

Interface ile Çoklu Kalıtım

Nesne yönelimli programlamanın en önemli yapılarından biri interface yapısıdır. Uygulamalarımızda interface kullanmanın iki sebebi olabilir: 1. Uygulamamız için bir sınıf oluşturduğumuzu düşünelim. Bu sınıf türünden bir yavru değişken oluşturulduğunda sınıfın içerisindeki elemanlara (fonksiyon, prosedür, property, değişken) bu değişken üzerinden erişilir. Fakat birden çok yerde sadece belirli bir grup elemanı kullanmak istiyorum. Yani diğer elemanlar işime […]