Skip to main content

ASP.NET İLE WEB.CONFIG APPSETTINGS KEYLE

ASP.NET İLE WEB.CONFIG APPSETTINGS KEYLERİNE ERİŞM

Merhaba Arkadaşlar, Web.Config üzerindeki tanımlamalardan sık ulaşılmak istenen özelliklerden biri olan appSettings’e nasıl code behind kısmından nasıl ulaşacağımızı inceleyelim. Öncelikle appSettings’in tanımlamasına bakalım. xmlversion=”1.0″?> <configuration>  <appSettings>     <addkey=”YazilimDilleri”value=”https://www.yazilimdilleri.com” />  appSettings> configuration> appSettings içerisindeki key’lerin değerlerini nasıl alacağımıza bakalım:   System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.AppSettings[“YazilimDilleri”];   İyi günler.

Entity Framework DataGridView Doldur

Entity Framework DataGridView Doldur

Entity Framework ile alınan veriyi DataGridView’a doldurma işlemini inceleyelim. Bu makaleden önce Entity Framework ile Select işlemini incelemenizi tavsiye ederim. 1. StoreDBEntities entity = new StoreDBEntities(); 2. var products = from c in entity.Products                           select c.Name; 3.  dataGridView1.DataSource = products; Örnek uygulamamızda Products tablosundaki bir ürünlerin isimlerini alacağız. İşlem adımları aşağıdaki gibidir.      1.       Veritabanımız olan […]

Entity Framework Delete

Entity Framework Delete

Entity Framework ile Delete işlemi LINQ’ya çok benzemektedir. Bu makaleden önce LINQ ile Delete işlemini incelemenizi tavsiye ederim. 1.  StoreDBEntities entity = new StoreDBEntities(); 2.  Products product = (from p in entity.Products where p.Id == 2select p).SingleOrDefault(); 3.  entity.DeleteObject(product); 4.  entity.SaveChanges(); Örnek uygulamamızda Products tablosundaki bir ürünlerin isimlerini alacağız. İşlem adımları aşağıdaki gibidir.      1.       […]

Entity Framework Select

Entity Framework Select

Entity Framework ile Select işlemi LINQ’ya çok benzemektedir. Bu makaleden önce LINQ ile Select işlemini incelemenizi tavsiye ederim. 1. StoreDBEntities entity = new StoreDBEntities(); 2. var products = from c in entity.Products                           select c.Name; 3. List<string> productNames = products.ToList(); Örnek uygulamamızda Products tablosundaki bir ürünlerin isimlerini alacağız. İşlem adımları aşağıdaki gibidir.      1.       Veritabanımız olan StoreDB’den oluşturduğumuz […]

Entity Framework Update

Entity Framework Update

Entity Framework ile Update işlemi LINQ’ya çok benzemektedir. Bu makaleden önce LINQ ile Update işlemini incelemenizi tavsiye ederim. 1. StoreDBEntities entity = new StoreDBEntities(); 2. Products product = (from p in entity.Products where p.Id == 2 selectp).SingleOrDefault(); 3. product.Name = “Yeni İsim”;   product.Price = 25; 4. entity.SaveChanges(); Örnek uygulamamızda Products tablosundaki bir ürünü güncelleyeceğiz. İşlem […]

Entity Framework Insert

Entity Framework Insert

Entity Framework – Insert Entity Framework ile Insert işlemi LINQ’ya çok benzemektedir. Bu makaleden önce LINQ ile Insert işlemini incelemenizi tavsiye ederim. 1.     StoreDBEntities entity = new StoreDBEntities(); 2.     Products product = new Products(); 3.     product.Name = “İsim”;        product.Description = “Açıklama”;        product.Price = 45; 4.     entity.AddToProducts(product); 5.     entity.SaveChanges(); Örnek uygulamamızda […]

Entity Framework – Model Oluşturma

Entity Framework – Model Oluşturma

Ado.Net Entity Framework, Visual Studio 2008 SP1 ve üst sürümlerde yer almaktadır. Bu sebeple öncelikle Visual Studio’nuzun sürümünü kontrol ediniz. Herhangi bir .Net projesine Entity Framework’ü entegre edebiliriz. Bu örnek uygulamada Windows Applicaion üzerinde çalışacağız. Aynı işlemleri Web Application için de gerçekleştirebilirsiniz. Projemizi açtıktan sonra projemize Ado.Net Entity Data Model ekliyoruz. Ekleme işlemi tamamlandıktan sonra […]

Entity Framework – Giriş

Entity Framework – Giriş

.Net tabanlı geliştirilen projelerde genellikle SQL Server ya da Access veritabanı kullanmaktayız. Farklı veritabanı kullanımı gerektiği durumlarda ise bu veritabanının ConnectionString’ini kullanarak katı sql sorguları ile kolaylıkla bu veritabanlarını da kullanabilmekteyiz. Peki bu yöntem ne kadar sağlıklı öncelikle bunu inceleyelim. Basit bir örnekle bakacak olursak, SQL Server’da yazılan “SELECT TOP 1 * FROM Urunler” sorgusu […]

C# 4.0 – Dynamic Function

C# 4.0 – Dynamic Function

Microsoft’un en güçlü dili C#, Visual Studio 2010 ile 4.0 versiyonuna kavuşuyor. Yeni versiyonda yazılım tutkunlarını birçok güzel yenilik beklemektedir. C# 4.0 makale serimizde bu yeniliklerle hızlı bir şekilde tanışacağız. Bu makalemizde dynamic fonksiyonlardan bahsedeceğim. Aralarında kendimin de olduğu birçok yazılımcının fonksiyon geridönüş türlerinde sıkıntıya düştüğü zamanlar olmuştur. Fonksiyon içerisindeki değerlere göre farklı türlerde veriyi […]

SQL – SELECT INTO

SQL – SELECT INTO

Bu makalemizde SQL komutlarından SELECT INTO komutunu inceleyeceğiz. SELECT INTO kısaca bir tablodan başka bir tabloya verilerin kopyalanmasını sağlar. Yazımı Standard SQL komutu gibidir. SELECT Sütunlar INTO YeniTablo FROM EskiTablo YeniTablo : Hedef tablo ismi EskiTablo : Kaynak tablo ismi Sütunlar : Eski tablodan alınacak sütun isimleri Örnek uygulamamızda Kisiler isimli bir tablomuz bulunmaktadır. Bu tablodaki […]

SQL – Intersect & Except Komutları

SQL – Intersect & Except Komutları

Bu makalemizde SQL sorgularında kullanabileceğimiz INTERSECT ve EXCEPT komutlarını inceleyeceğiz. Kısaca, INTERSECT iki tablonun istenen sütunlarının birleşimlerinin tek sütun halinde yazılmasını, EXCEPT ise iki tablonun istenen sütunlarının kesişimlerinin tek sütun halinde yazılmasını sağlamaktadır. Örnek uygulamamızda iki adet tablomuz bulunmaktadır:                 dbo.Kisiler                 dbo.Kisiler_Yedek   Öncelikle INTERSECT komutunu deneyelim: SELECT adi FROM Kisiler INTERSECT SELECT adi […]

LINQ to SQL – GROUP BY

LINQ to SQL – GROUP BY

Bu makalemizde SQL’de kullandığımız GROUP BY ifadesinin LINQ to SQL’de nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz. Öncelikle GROUP BY işleminin katı SQL kodunu inceleyelim. Elimizde OnlineSatis isminde bir veritabanı olsun. Bu veritabanı içinde urunler isminde bir tablomuz olsun. Bu tablodaki verileri ürün adlarına göre gruplandırmak ve ürün isimlerini görmek istiyoruz.   Bu işlemi gerçekleştirecek SQL kodu aşağıdaki gibidir: […]

LINQ to SQL – JOIN

LINQ to SQL – JOIN

Bu makalede LINQ to SQL kullanarak SQL sorgularında kullandığımız JOIN işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle JOIN işleminin katı SQL kodunu inceleyelim. Elimizde OnlineSatis isminde bir veritabanı olsun. Bu veritabanı içinde siparis ve urunler isminde iki adet tablomuz olsun.   Bu tabloları inceleyelim: urunler tablosunda, firmada bulunan ürünlerin bilgileri bulunmaktadır. Bu bilgileri birbirinden ayırt edici özelliği ise idsütunudur. […]

LINQ to SQL – DISTINCT

LINQ to SQL – DISTINCT

Bu makalemizde SQL’deki DISTINCT komutunun LINQ’teki kullanımını inceleyeceğiz. Öncelikle DISTINCT işleminin katı SQL kodunu inceleyelim: Elimizde OnlineSatis isminde bir veritabanı olsun. Bu veritabanı içinde urunler isminde bir tablomuz olsun. Bu tablodan, elimizde bulunan ürünlerin isimlerini görmek istiyoruz. Bu işlemi gerçekleştirecek SQL kodu aşağıdaki gibidir: SELECT DISTINCT adi FROM urunler adi sütununda aynı değerden birden çok […]

LINQ to SQL – LIKE

LINQ to SQL – LIKE

Bu makalemizde SQL’deki LIKE komutunun LINQ’teki uygulanma yöntemlerini inceleyeliceğiz. Kitap bilgilerimizin bulunduğu kitapbilgisi isimli bir tablomuzun olduğunu düşünelim.  Bu tabloda isminin içerisinde “server” geçen kitapların isimlerini listelemek istiyoruz. C# 2.0’da bunun için yazacağımız kod şu şekilde olurdu : “ SELECT adi FROM kitapbilgisi WHERE adi LIKE ‘%server%’ “ LINQ’te kullanırken iki yöntem uygulayabiliriz. İlk yöntem […]

LINQ to SQL – ORDERBY

LINQ to SQL – ORDERBY

Bu makalemizde SQL’deki ORDER BY komutunun LINQ’teki uygulanma yöntemlerini inceleyeliceğiz. Veritabanı ve tablo yapısını bu linkten inceleyebilirsiniz. Bu verileri id’sine göre küçükten büyüğe sıralamak için gerekli SQL kodu aşağıdaki gibidir. SELECT * FROM kitapbilgisi ORDER BY id ASC Bu verileri id’sine göre büyükten küçüğe sıralamak için SQL kodu ise aşağıdaki gibidir: SELECT * FROM kitapbilgisi […]

LINQ to SQL – DELETE

LINQ to SQL – DELETE

Bu makalede LINQ to SQL kullanarak tablomuzdan veri silme işlemlerini inceleyeceğiz.   Öncelikle DELETE işleminin katı SQL kodunu inceleyelim. Elimizde kutuphane isimli bir veritabanı olsun. Bu veritabanı içinde bulunan kitapbilgisi isimli tablodaki verileri güncelleyeceğiz. Öncelikle kitapbilgisi tablosundaki verilere kısaca göz atalım: Örneğin bu veriler içerisinden id’si 9 olan kitabı silmek istediğimde yazmam gereken SQL kodu […]

LINQ to SQL – UPDATE

LINQ to SQL – UPDATE

Bu makalede LINQ to SQL kullanarak tablomuzdaki veriyi güncelleme işlemlerini inceleyeceğiz.   Öncelikle UPDATE işleminin katı SQL kodunu inceleyelim. Elimizde kutuphane isimli bir veritabanı olsun. Bu veritabanı içinde bulunan kitapbilgisi isimli tablodaki verileri güncelleyeceğiz. Öncelikle kitapbilgisi tablosundaki verilere kısaca göz atalım: Örneğin bu veriler içerisinden id’si 5 olan kitabın sayfa sayısını değiştirmek istediğimde yazmam gereken […]

LINQ to SQL – INSERT

LINQ to SQL – INSERT

Bu makalede LINQ to SQL ile veritabanına kayıt işlemini inceleyeceğiz.   Öncelikle veritabanına kayıt yapmak için katı SQL kodumuzu hatırlayalım. Elimizde kutuphane isimli bir veritabanı olsun. Bu veritabanı içinde bulunan kitapbilgisi isimli tabloya veri ekleyeceğiz. Öncelikle kitapbilgisi tablosunu kısaca inceleyelim: Uygulamamızda, tabloya kaydetmemiz zorunlu olan adi ve yazari alanlarına veri kaydı yapalım. Bunun için katı […]

LINQ to SQL – Stored Procedure

LINQ to SQL – Stored Procedure

Bu makalemizde LINQ ile SQL Server veritabanımızda bulunan Stored Procedure çalıştırmayı inceleyelim. Öncelikle Project -> Add New Item ‘dan Linq to SQL Classes ekleyelim. İsmi de SPDataClasses.dbml olsun. Eğer daha önce kullandığımız bir DataClasses varsa onu kullanmaya devam edebiliriz. Server Explorer’dan veritabanı bağlantısını kuruyoruz. Elimde bulunan kutuphane isimli veritabanına bağlanıyorum. Bu veritabanında oluşturduğumStored Procedure ile […]