Skip to main content

c# null değer çözümleri

c# null değer çözümleri

Bir çok projede tanımladığınız sayısal tipli değişkene değer ataması yapmadığınız zaman uygulama içerisinde sıkıntılı anlar yaşamışsınızdır. Her ne kadar projeler için kesin çözüm olmasada null değeri olan sayısal tipli değişkenler için aşağıdaki şekilde bir kodlamayla değişken değeri null ise belirttiğiniz değeri değişkenin kullanmasını sağlayabilirsinz. private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int? x = null; […]

Extended Method

Extended Method

Extended Method Extended methodlar Modüller içerisinde tanımlanmalı ve aşağıdaki bildiri ilgili methodun üzerine eklenmelidir. Bu aşamadan sonra “Project->Add Module” menü seçeneklerini takip ederek projenize bir adet Modül ekleyin. İçerisindeki kodları aşağıdaki şekilde düzenleyin. Public Module YeniKoleksiyon System.Runtime.CompilerServices.Extension() Public Function Toplam(ByVal Dizi As ArrayList) As Double Dim Yeni As New ArrayList() Dim Deger As Double = […]

Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi

Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi

Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi C# içerisinde kullanılan operatörleri uygulamamızda kolayca kullanabilmekteyiz. Peki kendi tanımlayacağımız operatörler olabilirmi, bilmiyorum bu hususu hiç düşündünüzmü! Hoca bu nasıl olur diye soracak olursanız (Hocam Bumudur! Sevgili Semih’e), olur gerçekten olur ve çok kullanışlıdır. Konuyu örneklendirecek olursak, iki tamsayı tipli değişkeni aralarına “+” işareti koyarak toplatabiliyorsunuz. Sonuç her zaman doğru olacaktır. Peki […]

DataTable And Linq

DataTable And Linq

Linq ve Join İki tablo üzerinde sorgulama yapacaksanız o zaman Join komutunu muhakkak (başka hamaliye yöntemlerde vardır onları boşverin) kullanmanız gerekecektir. Aşağıdaki uygulamada önce iki tablo ardından bu iki tablodaki birleştirilmiş değerler gösterilmektedir. using System.Data.SqlClient;//Eklemeyi Unutmayın namespace DataTableveLinq { public partial class Form4 : Form { DataTable Tablo, Tablo2; private void Form4_Load(object sender, EventArgs e) […]

Delegate ve Event

Delegate ve Event

Event Windows uygulamalarında kullandığınız kontroller üzerinde belirli bir şartın sağlanması durumunda istediğiniz kodları çalıştırabiliyorsunuz (Click-TextChange-Close vs.). Çalıştırılan bu kod bloklarının genel adının “event” olduğunu sanırım söylememize gerek yoktur. Bizim söylememiz gereken bu blokların nasıl oluşturulabildiği veya nasıl çağrılabildiği hususudur. Bu amaçla basitten zora doğru işlemleri sizlere izah etmeye çalışacağım. Aşağıdaki örnek uygulamada kodla yeni bir […]

ASP .NET

ASP .NET

Ekleme Sorguları Oluşturmak “On-Line” çalışma olarak adlandırılan bu yapı sayesinde kayıtlarınız “DataSet” nesnesine hiç uğramadan direk olarak veri tabanına gönderilmektedir. Kayıt ekleme sorguları “Insert Into” ile başlayarak geliştirilirler. Tabloya kayıt ekleme işlemini sadece sayfanızdaki kontrollerden yapacakınız diye bir kaide kesinlikle yoktur. Bir sorgu sonucunda elde edilen değeri başka bir tabloya kaydetmeniz veya benzeri bir durum […]

ASP .NET Menü oluştrumak

ASP .NET Menü oluştrumak

Menü’yü Kodla Oluşturmak Web uygulamaları menü oluşturmak açısından son derece zengin seçeneklere sahiptir. Dilediğiniz şekilde menü tasarımı oluşturabilirsiniz. Genellikle bu tasarım olarak yapılmakta kod satırları fazla dikkate alınmamaktadır. Doğrusunu isterseniz bu yaklaşım tarzı çokta yanlış değildir. Biz yinede kod yazarak nasıl menü oluşturabileceğinizi göstereceğiz. public partial class Default8 : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, […]

DetailsView Değerleri ve Linq

DetailsView Değerleri ve Linq

Tablonuzda yer alan ve ilginizi çeken kayıtları teker teker DetailsView kontrolü içerisinde gösterebilmekteyiz. Bu sayede çok fazla kaydın aynı ekranda gözükmesi engellenmiş oluyor, hemde istediğiniz kaydı daha rahat izleyebiliyorsunuz. DetailsView kontrolünü kullanmak için öncelikle sayfanıza bir adet kaynak sürükleyip bırakmalısınız (AccessDataSource, SqlDataSource, LinqDataSource vs). Ardından kaynağı ilgili tabloya bağlayın. Sonraki adımda DetailsView kontrolüne bu kaynağı […]

Linq ve Datalist

Linq ve Datalist

Linq ve DataList DataList kontrolü içerisindeki elemanlara Linq kullanarakta erişebilirsiniz. Çok fazla açıklamaya gerek olmadan kodları hemen verelim. using System.Collections.Generic;//Ekleyin public partial class Default5 : System.Web.UI.Page { protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) { IEnumerable Al = DataList1.Items.Cast(); int i = 1; foreach (var Eleman in Al) { ListBox1.Items.Add(i.ToString() + “. Kayıt”); ListBox1.Items.Add(“———-“); Label Kutu1 […]

C# Linq Uygulamaları Group Join

C# Linq Uygulamaları Group Join

Örnek uygulamada ana koleksiyondaki telefon numaraları ile o numaraya ait sipariş isimlerini aynı listeye yazdırmak istiyorum. Kodu dikkatlice takip ediniz. using System.Collections.Generic;//Ekleyin public partial class Default7 : System.Web.UI.Page { protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { TelListesi[] Teller = new TelListesi[3]; // Teller[0] = new TelListesi(); Teller[0].TelNo = “0312 231 54 59”; Teller[0].Adres = “KIZILAY”; […]

int Benzeri Tip Oluşturmak

int Benzeri Tip Oluşturmak

Şimdide Önceki makalemizde yarattığımız string tip benzeri işlemini tamsayı için yapacağız. Mantık aynı olduğu için kodları vermek sanıyorum yeterli olacaktır. class TamSayi { public TamSayi(int Veri) { Degerim = Veri; } private int Degerim =0; public override string ToString() { return Degerim.ToString(); } public static implicit operator TamSayi(int Deger) { TamSayi Sonuc = new TamSayi(Deger); […]

String Benzeri Tip Oluşturmak

String Benzeri Tip Oluşturmak

Muhtemelen düşünmüşsünüzdür. String Deger=”Nihat DEMİRLİ”; Bu satır C# tarafından neden kabul edilmektedir. Aynı şekilde tam sayı tipli bir değer nasıl oluyorda bu değişkenlere aktarılabiliyor. Bu soruna yanıt aramak için öncelikle aşağıdaki kodlamaya dikkat etmenizi istiyorum. class Metin { public Metin(string Veri) { Degerim = Veri; } private string Degerim = “”; public override string ToString() […]

Generic IEnumerator C#

Generic IEnumerator C#

Generic IEnumerator Önceki makalelerde IEnumerator interface ini izah etmiştik. Şimdi sizlere Generic olarak benzerinin nasıl yazılabileceğini göstereceğim. Generic class’lar performans artırmak amaçlı tek veri tipine dayalı olarak yazılan class’lardır. Bu amaçla Class’ın kullanacağı tip yaratılırken “” arasında verilmek zorundadır. Şimdi kodlamaya dikkatinizi çekeceğim. namespace WindowsApplication8 { interface Numaratorum { object this[int index] { get; set; […]

IEnumerator c#

IEnumerator c#

IEnumerator Kullanımını inceleyelim. IEnumerator bir interface olarak c# içerisine eklenmiştir. Amacı koleksiyonlar içerisindeki elemanlara tek tek salt okunur olarak erişmek ve erişilen o değerin programcı tarafından kullanılabilmesini sağlamaktır. Tabiki bu işlemin koleksiyonun çok fazla elemana sahip olması durumunda belleği en az yoracak şekilde yapılması amaçlanmıştır. using System.Collections;//Eklemeyi Unutmayınız namespace SqlOrnek {     public partial class […]

Overloading constructure c#

Overloading constructure c#

Yadığınız class’larda tek bir constructure varsa sorun yok. Fakat birden fazla constructure yazdınız ve başka bir class’a kalıtım verdiniz. Yine sorun yok gibi gözükmekle beraber aslında teknik anlamda çok büyük sorun vardır. Sebebine gelince ikinci class’tan yarattığını bir değişken iki sınıfa ait constructure kodlarınıda çalıştıracaktır. İşte bu durumlarda ilk class’ta hangi constructure kodunun çalışacağını belirlemeniz […]

Polymorphism (Polimorfizm) ile Interface

Polymorphism (Polimorfizm) ile Interface

Makalemizin amacı Interface yazmak ve farklı class lar içerisinde eşdeğer methodları tetiklemek olacaktır. Şimdi aşağıdaki iki farlı class’a dikkat edin. interface Problem {          double Alan(int x, int y); int Cevre(int x, int y); } public class Ucgen:Problem’Kalıtım Var Dikkat {         public double Alan(int x, int y) {             return x * y / […]

Ağdaki SQL Server İsimlerini Listelemek

Ağdaki SQL Server İsimlerini Listelemek

Birden fazla SQL Server yüklü olan ağlarda aşağıdaki şekilde istediğinize bağlanabilirsiniz. Öncelikle Project->Add Referances menü seçenekleri ile açaşağıdaki pencereyi açtırın. Bu pencerede COM Yaprağını aktifleştirerek “Microsoft SQLDMO Object Library” seçeneğini projenize dahil edin. Son alarak aşağıdaki şekilde bir kodlama kullanabilirsiniz. using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using […]