Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

Tarafından Yazılan : Korhan GERİŞ

İki Matrisi Çarptırmak

İki Matrisi Çarptırmak

Dizilerin yazdığımız programlardaki etkisi elbette ki çok büyüktür. Farkında olmadan bile birçok zaman dizileri kullanırız. Örneğin listbox kontrolü içerisine eleman eklerken ya da seçili indexte ki elemanı kullanırken. Veritabanı işlemlerini yaparken matrisler ile işlem yapılıyor demektir. Excel sayfasını ya da Access tablolarını düşünün, satırlar ve sütunlardan oluşan bir mantık vardır. Bu hücreler içerisinde gezinmek, bir satırı […]

Access Tablosunu Sürükle Bırak 2

Access Tablosunu Sürükle Bırak 2

Daha önceki makalemizde, Access tablosunun sürüklenerek datagridview üstüne bırakılmasını verilerin, grid üzerinde gösterilmesini incelemiştik. Şimdi bu işlemi String fonksiyonlardan “Split” ile gerçekleştireceğiz. Kod satırlarının kısalarak dizilere daha çok yer ayrılması nedeniyle ikinci yolu da sizlere anlatacağım. Öncelikle “Split” fonksiyonunun işlevinden bahsedelim. Bu fonksiyon String bir veri içerisinde, belirli bir ayraç yardımı ile verileri dizi haline […]

Referans ve Değer Tipleri

Referans ve Değer Tipleri

Değer tipleri ve referans tipleri arasındaki fark çoğu zaman tam olarak anlaşılamamaktadır. İki yapı arasındaki en büyük fark, değer tiplerinin bellekte veriyi tutarken, referans tiplerin bellek bölgesinde adres tutuyor olmasıdır. Adresin gösterdiği yerde ise (Manage Heap) veri tutulmaktadır. Prosedür ve fonksiyon tanımlamalarında “ref” olarak gönderilmesini talep ettiğiniz parametre değerleri, metodu kullanacak yerden gönderildiğinde, parametreye değerini […]

Access Tablosunu Sürükle Bırak

Access Tablosunu Sürükle Bırak

Öncelikle belirtmeliyiz ki, sürükle – bırak (drag – drop)  işlemleri, üç ana safhadan oluşur. Bunlardan ilki, işlemin başlatıldığı yerdir. Bu yer Mouse olaylarından birisidir. Genellikle sürükleme işlemi mouse’un sol tuşuna basılıyken başlar. Ardından üzerine bırakacağınız yerin, (parmağınız hala mouse’un sol tuşunda) üzerinde beklerken ki bölümdür yani ikinci safha gerçekleşiyordur. Bu olay ise, üzerine bırakılacak yerin […]

Rekürsif Dizin Alma

Rekürsif Dizin Alma

System.IO kütüphanesi içerisinde yer alan Directory.GetFiles(“c:\\Windows”) fonksiyonu ile parametre olarak verilen dizin yolunun sahip olduğu tüm dosyalar alınabilir. Geriye string bir dizi döndüren GetFiles metodu, sadece belirtilen dizinin alt dosyalarını alır. Yani dizinin alt dizinlerinin dosyaları alınmaz. Eğer amacınız bunu yapmak ise, her alt dizini gezer ve onun dosyalarını alırsınız. Bu işlemde bir for döngüsü […]