Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

ASP .NET

Ekleme Sorguları Oluşturmak

“On-Line” çalışma olarak adlandırılan bu yapı sayesinde kayıtlarınız “DataSet” nesnesine hiç uğramadan direk olarak veri tabanına gönderilmektedir. Kayıt ekleme sorguları “Insert Into” ile başlayarak geliştirilirler.

Tabloya kayıt ekleme işlemini sadece sayfanızdaki kontrollerden yapacakınız diye bir kaide kesinlikle yoktur. Bir sorgu sonucunda elde edilen değeri başka bir tabloya kaydetmeniz veya benzeri bir durum yaratmanız gerekebilir. Bu amaçla verdiğimiz kodlar gelişmiş projeler için çok değerli olacaktır.

using System.Data.OleDb;//Ekleyin

public partial class Default8 : System.Web.UI.Page
{
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
OleDbConnectionStringBuilder Ayarlar = new OleDbConnectionStringBuilder();
Ayarlar.DataSource = Server.MapPath(“zirve.mdb”);
Ayarlar.Provider = “Microsoft.Jet.OleDb.4.0”;
OleDbConnection YeniBaglanti = new OleDbConnection(Ayarlar.ConnectionString);
//

String Sorgu;
Sorgu = “Insert Into VatandasTablosu(TCNO,ADISOYADI) Values(?,?)”;//2 Parametre
OleDbParameter[] Sutunlar = new OleDbParameter[2];//2 Sütun
//İlk Parametre
Sutunlar[0] = new OleDbParameter();
Sutunlar[0].OleDbType = OleDbType.VarChar;
Sutunlar[0].Value = TextBox1.Text;
//İkinci Parametre
Sutunlar[1] = new OleDbParameter();
Sutunlar[1].OleDbType = OleDbType.VarChar;
Sutunlar[1].Value = TextBox2.Text;
//
OleDbCommand DirekVeri = new OleDbCommand(Sorgu, YeniBaglanti);
OleDbParameterCollection Parametreler = DirekVeri.Parameters;
Parametreler.AddRange(Sutunlar);//Tümünü Ekle
if (YeniBaglanti.State == ConnectionState.Closed)
{
YeniBaglanti.Open();
}
DirekVeri.ExecuteNonQuery();
Label3.Text = “Kayıt Eklendi”;
}
}

Yukarıdaki kodlamadan sonra uygulamanızı çalıştırabilirsiniz. Gireceğiniz kayıt veri tabanına yazdırılacaktır.
En son kayda dikkatinizi çekmek istiyorum. Arayüzden girilen kaydın olduğunu fark edeceksiniz.

Girilen kayıt hiçbir şekilde “DataSet” e yazdırılmamıştır. Bu şekilde yapacağınız projeler özellikle network ortamında birden fazla kullanıcının aynı veri tabanına bilgi girmesi durumunda çok etkili olacaktır. Sebebi basittir, bir kullanıcının girdiği kayıt diğer kullanıcılar tarafından anında gözükecektir.

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın