Kurumsal Otomasyon Çözümlerinde Zirve

Arraylist’in Count Özelliğini Biz Yazalım

Bu makale de ArrayList Sınıfına ait COUNT özelliğini kendimiz yazarak PROPERTY yazımını inceleyelim.

Peki Property Nedir? TextBox’ın Text özelliğini düşünün. Text özelliğini hem eşitliğin sağında hem de solunda kullanabilirsiniz.
Yani;textBox1.Text = “ENGİN”; //TextBox ın Text özelliğine bir değer aktarıldı,

this.Text = textBox1.Text; //Textbox ın Text özelliği bir değer döndürerek Form’un Text ine aktarıldı.

İşte bu gibi parametresiz çalışan ve değer aktarmak için ve ya değer döndürmek için (Bir nevi fonksiyon)kullanılan methodlara PROPERTY diyoruz.

 

NOT: Ekle methodunu daha önceki “ArrayListin Ekle Methodunu yazalım” adlı makalemde açıklamıştım.

       object[] dizi;

public void ekle(object deger)

        {

try

            {

object[] geciciDizi = new object[dizi.Length];

                geciciDizi = dizi;

dizi=new object[geciciDizi.Length+1];

for (int i = 0; i < geciciDizi.Length; i++)

                {
                    dizi[i] = geciciDizi[i];
                }

dizi[dizi.Length – 1] = deger;

            }
            catch
            {

dizi=new object[1];

                dizi[0]=deger;
            }
        }

 

 

public int elemanSayisi

        {
            get
            {

try

                {

return dizi.Length; //Dönüş değeri belirtilir.

                }

Catch //eğer eleman eklenmeden çalıştırılırsa Catch bloğu çalışır.

                {

return 0;

                }
            }
            set
            {
            }
        }

Get bloğu özelliğin fonksiyon gibi kullanıldığı blokdur. Yani eşitliğin  sağ kısmında bir yere atanacaksa döndüreceği değerin tanımlandığı yer.

Get bloğunda eğer eleman eklenmeden Eleman Sayısı öğrenilmeye çalışiılırsa hata verir, Çünkü dizi henüz boyutlandırılmamış olacaktır. İlk etepta Catch bloğu çalışır.

Set bloğunda özelliğe değer aktarılma işlemi yapılır. ClassIsmi.ElemanSayisi=10 gibi bir ifade yanlış olacağından yazımı gereksizdir.

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın