Skip to main content

ASP.NET ‘ te YOLLADIĞIMIZ QUERY STRİNGLE

ASP.NET ‘ te YOLLADIĞIMIZ QUERY STRİNGLERİN ADINI

ASP.NET ‘ te YOLLADIĞIMIZ QUERY STRİNGLERİN ADINI ÖĞRENME Bazı durumlarda tek sayfa üzerinde, yolladığımız query string in adına göre işlem yapmak isteyebiliriz. Benim bunu en çok kullandığım alanlardan biride arama işlemleridir. Örneğin, bir kişinin hangi sınavlara girdiğini TCKimlik Numarasını yada adını soyadını girerek sorgulatmak istiyorsunuz. Bu gibi durumlarda tckimlikno için ayrı bir sayfa adsoyad aramaları […]

LINQ to SQL – LIKE

LINQ to SQL – LIKE

Bu makalemizde SQL’deki LIKE komutunun LINQ’teki uygulanma yöntemlerini inceleyeliceğiz. Kitap bilgilerimizin bulunduğu kitapbilgisi isimli bir tablomuzun olduğunu düşünelim.  Bu tabloda isminin içerisinde “server” geçen kitapların isimlerini listelemek istiyoruz. C# 2.0’da bunun için yazacağımız kod şu şekilde olurdu : “ SELECT adi FROM kitapbilgisi WHERE adi LIKE ‘%server%’ “ LINQ’te kullanırken iki yöntem uygulayabiliriz. İlk yöntem […]

LINQ to SQL – ORDERBY

LINQ to SQL – ORDERBY

Bu makalemizde SQL’deki ORDER BY komutunun LINQ’teki uygulanma yöntemlerini inceleyeliceğiz. Veritabanı ve tablo yapısını bu linkten inceleyebilirsiniz. Bu verileri id’sine göre küçükten büyüğe sıralamak için gerekli SQL kodu aşağıdaki gibidir. SELECT * FROM kitapbilgisi ORDER BY id ASC Bu verileri id’sine göre büyükten küçüğe sıralamak için SQL kodu ise aşağıdaki gibidir: SELECT * FROM kitapbilgisi […]